Teksti suurus:

Tolliagendi eksami läbiviimise ja tunnistuse väljastamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.06.2017, 18

Tolliagendi eksami läbiviimise ja tunnistuse väljastamise kord

Vastu võetud 21.06.2017 nr 45

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 19 lõike 3 alusel.

§ 1.   Tolliagendi eksami läbiviimine

  (1) Tolliagendi eksami viib läbi Maksu- ja Tolliameti peadirektori või tema volitatud isiku poolt moodustatud vähemalt kaheliikmeline eksamikomisjon (edaspidi komisjon).

  (2) Tolliagendi eksami toimumise kuupäev, aeg ja koht teatatakse isikule kirjalikult.

  (3) Tolliagendi eksam on kirjalik ning koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Eksami teoreetiline osa sooritatakse tollialaste õigusaktide tundmise testina ning praktiline osa tollideklaratsiooni täitmisena. Praktilise osa sooritamisele lubatakse need isikud, kes on teoreetilise osa edukalt sooritanud.

  (4) Eksam loetakse sooritatuks, kui teoreetilise osa testis on õigeid vastuseid vähemalt 65% ja praktilises osas on tollideklaratsioon tolli andmetöötlussüsteemis nõuetekohaselt täidetud ja esitatud.

§ 2.   Tolliagendi tunnistuse väljastamine

  Komisjon vormistab eksami tulemused eksamiprotokollis kümne kalendripäeva jooksul eksami toimumise päevast arvates ja vormistab eksami sooritanule tolliagendi tunnistuse.

§ 3.   Tolliagendi eksami kordamine

  Eksamit mittesooritanu võib eksamit korrata kahe kuu möödumisel eksami mittesooritamise päevast arvates.

§ 4.   Tollialaseid lihtsustusi kasutav volitatud ettevõtja

  Tollialaseid lihtsustusi kasutava volitatud ettevõtja luba omava tolliagentuuri töötaja loetakse pädevaks tolliagendiks eksamit sooritamata.

§ 5.   Tolliagendi registreerimine

  Tolliagendi nime, kelle kaudu toimub tolliagentuuri tegevus, teatab tolliagentuur tollile enne tolliagendi tegutsema hakkamist.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. juulil.

Toomas Tõniste
Minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json