Teksti suurus:

Justiitsministri 26.06.2016. a määruse nr 16 muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 22.06.2017, 19

Justiitsministri 26.06.2016. a määruse nr 16 muutmine

Vastu võetud 21.06.2017 nr 15

Määrus kehtestatakse riigi õigusabi seaduse § 21 lõike 3 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruses nr 16 „Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord, tasumäärad, riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord ning taotluse esitamise tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „kuni 100 protsenti” tekstiosaga „kuni 300 protsenti”;

2) paragrahvi 10 lõike 1 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „160 euro” tekstiosaga „320 euro”;

3) paragrahvis 15 asendatakse tekstiosa „120 euro” tekstiosaga „240 euro”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. juulil 2017. aastal.

Urmas Reinsalu
Minister

Kai Härmand
Asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json