Teksti suurus:

Sotsiaalministri 17. detsembri 2019. a määruse nr 71 „Arst-residendi tööjõukulu arvutamise ja residentuuri baasasutusele hüvitamise alused” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2021
Avaldamismärge:RT I, 22.06.2021, 6

Sotsiaalministri 17. detsembri 2019. a määruse nr 71 „Arst-residendi tööjõukulu arvutamise ja residentuuri baasasutusele hüvitamise alused” muutmine

Vastu võetud 15.06.2021 nr 25

Määrus kehtestatakse Tartu Ülikooli seaduse § 72 lõike 7 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Sotsiaalministri 17. detsembri 2019. a määruse nr 71 „Arst-residendi tööjõukulu arvutamise ja residentuuri baasasutusele hüvitamise alused” § 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Alates 1. aprillist 2021. a on brutotunnipalk 13 eurot ja 85 senti ning ühe kuu baasil arvutatav brutopalk on 2331 eurot ja 37 senti.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. juulil 2021. a.

  (2) Määrust rakendatakse 1. aprillist 2021. a.

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json