Teksti suurus:

Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2021
Avaldamismärge:RT I, 22.06.2021, 7

Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind” muutmine

Vastu võetud 15.06.2021 nr 26

Määrus kehtestatakse meretöö seaduse § 32 lõike 8 ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruses nr 72 „Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Töötajate brutopalga kuluna arvestatakse teenuse standardkulus järgmisi summasid:
1) arsti brutopalk on 19 eurot ja 11 senti tunnis;
2) õe brutopalk on 10 eurot ja 8 senti tunnis;
3) erakorralise meditsiini tehniku brutopalk on 8 eurot ja 99 senti tunnis;
4) kiirabitehniku brutopalk on 8 eurot ja 48 senti tunnis.”;

2) paragrahvi 13 lõikes 2 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Laste jaoks kohandatud reanimobiilibrigaadi ööpäevaringne kodune valve – 24 tundi

11201

989,17

3) paragrahvi 13 lõikes 4 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Reanimobiilibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11202

1969,41

Vähendatud koosseisuga reanimobiilibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11243

1517,22

Lisareanimobiilibrigaadi valve – 1 tund

11203

  108,16

Lisareanimobiilibrigaadi kodune valve – 1 tund

11204

    22,66

Vähendatud koosseisuga lisareanimobiilibrigaadi valve – 1 tund

11244

    79,73

Vähendatud koosseisuga lisareanimobiilibrigaadi kodune valve – 1 tund

11245

    17,16

4) paragrahvi 14 lõikes 2 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Arstibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11205

1932,69

Vähendatud koosseisuga arstibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11206

1480,49

Lisaarstibrigaadi valve – 1 tund

11207

  108,24

Lisaarstibrigaadi kodune valve – 1 tund

11208

    22,73

Vähendatud koosseisuga lisaarstibrigaadi valve – 1 tund

11209

    79,80

Vähendatud koosseisuga lisaarstibrigaadi kodune valve – 1 tund

11210

    17,23

5) paragrahvi 15 lõikes 2 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Õebrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11211

1538,34

Vähendatud koosseisuga õebrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11212

1086,15

Lisaõebrigaadi valve – 1 tund

11213

    82,76

Lisaõebrigaadi kodune valve – 1 tund

11214

    17,80

Vähendatud koosseisuga lisaõebrigaadi valve – 1 tund

11215

    54,32

Vähendatud koosseisuga lisaõebrigaadi kodune valve – 1 tund

11216

    12,30

6) paragrahvi 16 lõikes 1 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Täiendava vähendatud koosseisuga õebrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11217

1086,15

Arstliku toetusbrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11218

1459,42

Vähendatud koosseisuga õebrigaadi, mille varustuseks on muu sõiduk kui kiirabiauto, valve – 1 tund

11219

    39,64

Kiirabi välijuhi ööpäevaringne valve – 1 kuu

11246

8669,78

7) paragrahvi 19 lõikes 1 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Esmase abi brigaadi ööpäevaringne valve ja arsti telemeditsiinilise konsultatsiooni teenus – 1 kuu

11241

75 301,73

Ööpäevaringne meditsiiniline kaugkonsultatsioon – 1 kuu

11242

   1260,29

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. juulil 2021. a.

  (2) Määrust rakendatakse 1. aprillist 2021. a.

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json