Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2021
Avaldamismärge:RT I, 22.06.2021, 10

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Vastu võetud 15.06.2021 nr 23

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 28 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Töötajate brutopalga kuluna arvestatakse teenuse standardkulus järgmisi summasid:
1) arsti brutopalk on 19 eurot ja 11 senti tunnis;
2) õe brutopalk on 10 eurot ja 08 senti tunnis;
3) hooldustöötaja brutopalk on 5 eurot ja 78 senti tunnis;
4) muu kõrgharidusega spetsialisti brutopalk on 10 eurot ja 50 senti tunnis;
5) muu keskharidusega spetsialisti brutopalk on 5 eurot ja 78 senti tunnis.”;

2) paragrahvi 381 lõike 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Arsti brutopalga kuluna arvestatakse standardkulus 24 eurot ja 76 senti tunnis.”;

3) paragrahvi 41 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Töötajate brutopalga kuluna arvestatakse teenuse piirhinnas järgmisi summasid:
1) arsti brutopalk on 15 eurot ja 00 senti tunnis;
2) kliinilise psühholoogi tunnipalk on 10 eurot ja 50 senti tunnis;
3) õe ja tugispetsialisti brutopalk on 8 eurot ja 40 senti tunnis;
4) abilise (nt registraator, raamatupidaja, koristaja jt) brutopalk on 5 eurot ja 25 senti tunnis.”;

4) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1 „Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)”;

5) määruse lisa 17 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2 „Paikmepõhise multidistsiplinaarse eksperdikomisjoni protokolli vorm pahaloomulise kasvaja esmase raviplaani koostamisel või selle muutmisel”;

6) määruse lisa 18 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3 „Hematoloogilise eksperdikomisjoni protokolli vorm hematoloogilise kasvaja esmase raviplaani koostamisel või selle muutmisel”.

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. juulil 2021. a.

  (2) Määruse § 1 punkte 1–4 rakendatakse 1. aprillist 2021. a.

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)

Lisa 2 Paikmepõhise multidistsiplinaarse eksperdikomisjoni protokolli vorm pahaloomulise kasvaja esmase raviplaani koostamisel või selle muutmisel

Lisa 3 Hematoloogilise eksperdikomisjoni protokolli vorm hematoloogilise kasvaja esmase raviplaani koostamisel või selle muutmisel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json