Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 22.07.2017, 1

Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava” muutmine

Vastu võetud 20.07.2017 nr 129

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 15 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruses nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Kooli õppekava viiakse määruse lisaga 8 kooskõlla hiljemalt 1. jaanuariks 2018. a.”;

2) määruse lisa 8 punktis 2 (Ainekava) asendatakse alapunkti 2.1.5 punkti 7 (Ujumine (kohustuslik algõpetus I või II kooliastmes)) tekst järgmiselt:

Ujumine (kohustuslik algõpetus I või II kooliastmes)

Õpitulemused

Õpilane:
1) oskab ujuda, sealhulgas sukelduda, vee pinnal hõljuda, rinnuli ja selili asendis kokku 200 meetrit edasi liikuda;
2) hindab adekvaatselt oma võimeid vees ja rakendab eakohaseid veeohutusalaseid oskusi.

Õppesisu

Veega kohanemine, sukeldumine, hõljumine, libisemine, rinnuli ja selili asendis edasiliikumine, turvalisus vees.”;

3) määruse lisa 8 punktis 2 (Ainekava) asendatakse alapunktis 2.1.7 tekst osas „Ujumine (kohustuslik algõpetus I või II kooliastmes)” järgmiselt:

Ujumine (kohustuslik algõpetus I või II kooliastmes)

Õpitulemused

Õpilane:
1) oskab ujuda, sealhulgas sukelduda, vee pinnal hõljuda, rinnuli ja selili asendis kokku 200 meetrit edasi liikuda;
2) hindab adekvaatselt oma võimeid vees ja rakendab eakohaseid veeohutusalaseid oskusi.

Õppesisu

Veega kohanemine, sukeldumine, hõljumine, libisemine, rinnuli ja selili asendis edasiliikumine, turvalisus vees.”.

Jüri Ratas
Peaminister

Mailis Reps
Haridus- ja teadusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json