Teksti suurus:

Eesti väärtpaberite registris registreeritud aktsionäride ja osaühingute osanike andmete esitamise kord

Eesti väärtpaberite registris registreeritud aktsionäride ja osaühingute osanike andmete esitamise kord - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.09.2017, 5

Eesti väärtpaberite registris registreeritud aktsionäride ja osaühingute osanike andmete esitamise kord
[RT I, 22.09.2017, 2 - jõust. 01.10.2017]

Vastu võetud 11.12.2008 nr 51
RTL 2008, 99, 1388
jõustumine 22.12.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.09.2012RT I, 02.10.2012, 501.11.2012
18.09.2017RT I, 22.09.2017, 201.10.2017

Määrus kehtestatakse «Väärtpaberite registri pidamise seaduse» § 7 lõike 9 alusel.
[RT I, 22.09.2017, 2 - jõust. 01.10.2017]

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Eesti väärtpaberite registris registreeritud osaühingute osanike ja üle 10 protsendi aktsiatega määratud häältest omavate aktsionäride kohta äriregistri keskandmebaasi haldavale asutusele esitatavate andmete loetelu, esitamise viis ja tähtaeg.
[RT I, 22.09.2017, 2 - jõust. 01.10.2017]

§ 2.  Esitatavate andmete loetelu

  Eesti väärtpaberite registris registreeritud osaühingute osanike ja üle 10 protsendi aktsiatega määratud häältest omavate aktsionäride kohta esitatakse järgmised andmed:
[RT I, 22.09.2017, 2 - jõust. 01.10.2017]
  1) tunnus juriidilise või füüsilise isiku eristamiseks;
  2) füüsilise isiku puhul eesnimi, perekonnanimi ja isikukood, kui isikukood puudub, siis sünniaeg;
  3) juriidilise isiku puhul registrikood ja ärinimi;
  4) isikule kuuluvate aktsiate nimiväärtuste summa koos vääringuga või isikule kuuluva osa nimiväärtus koos vääringuga;
  5) omatavate aktsiate või osade protsent hääleõigusega aktsiatest või osadest;
  6) tunnus aktsia või osa eristamiseks;
  7) isiku residentsus;
  8) isiku aadress ja olemasolu korral elektronposti aadress;
  9) Eesti väärtpaberite registris viimase muudatuse registreerimise kuupäev.
[RT I, 22.09.2017, 2 - jõust. 01.10.2017]

§ 3.  Andmete esitamise viis ja tähtaeg

  (1) Väärtpaberite keskdepositoorium esitab andmed äriregistri keskandmebaasi haldavale asutusele riigi infosüsteemi andmevahetuskihi (X-tee) vahendusel.
[RT I, 22.09.2017, 2 - jõust. 01.10.2017]

  (2) Käesoleva määruse §-s 2 nimetatud andmed esitatakse äriregistri keskandmebaasi haldavale asutusele igal tööpäeval.
[RT I, 02.10.2012, 5 - jõust. 01.11.2012]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json