Teksti suurus:

Demilitariseeritud sõjalise kauba tehnilistele nõuetele vastavuse tunnistuse vorm

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.10.2019, 3

Demilitariseeritud sõjalise kauba tehnilistele nõuetele vastavuse tunnistuse vorm

Vastu võetud 18.10.2019 nr 21

Määrus kehtestatakse strateegilise kauba seaduse § 834 lõike 3 alusel.

§ 1.  Demilitariseeritud sõjarelva tehnilistele nõuetele vastavuse tunnistusele kantavad andmed ja tunnistuse vorm

  (1) Demilitariseeritud sõjarelva tehnilistele nõuetele vastavuse tunnistusele kantakse järgmised andmed:
  1) tunnistuse number;
  2) sõjarelva laskekõlbmatuks muutmise kuupäev ja aasta;
  3) sõjarelva tootja;
  4) sõjarelva liik;
  5) sõjarelva mark ja mudel;
  6) sõjarelva kaliiber;
  7) sõjarelva seerianumber;
  8) sõjarelva demilitariseerimiseks tehtud toimingud;
  9) märkused;
  10) tunnistuse välja andnud isiku nimi, ametikoht ja allkiri.

  (2) Demilitariseeritud sõjarelva tehnilistele nõuetele vastavuse tunnistus on A4-formaadis dokument. Tunnistusel on turvamuster, mille põhjal on väikese riigivapi kujutis.

  (3) Demilitariseeritud sõjarelva tehnilistele nõuetele vastavuse tunnistuse näidisvorm on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

§ 2.  Demilitariseeritud mootorsõiduki ja haagise tehnilistele nõuetele vastavuse tunnistusele kantavad andmed ja tunnistuse vorm

  (1) Demilitariseeritud mootorsõiduki ja haagise tehnilistele nõuetele vastavuse tunnistusele kantakse järgmised andmed:
  1) tunnistuse number;
  2) mootorsõiduki ja haagise demilitariseerimise tehniliste nõuetega vastavusse viimise kuupäev ja aasta;
  3) mootorsõiduki mark, mudel ning selle liik;
  4) mootorsõiduki ja haagise VIN-kood, kui see on olemas;
  5) mootorsõiduki ja haagise demilitariseerimiseks tehtud toimingud;
  6) märkused;
  7) tunnistuse välja andnud isiku nimi, ametikoht ja allkiri.

  (2) Demilitariseeritud mootorsõiduki ja haagise tehnilistele nõuetele vastavuse tunnistus on A4-formaadis dokument. Tunnistusel on turvamuster, mille põhjal on väikese riigivapi kujutis.

  (3) Demilitariseeritud mootorsõiduki ja haagise tehnilistele nõuetele vastavuse tunnistuse näidisvorm on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

§ 3.  Demilitariseeritud õhusõiduki tehnilistele nõuetele vastavuse tunnistusele kantavad andmed ja tunnistuse vorm

  (1) Demilitariseeritud õhusõiduki tehnilistele nõuetele vastavuse tunnistusele kantakse järgmised andmed:
  1) tunnistuse number;
  2) õhusõiduki demilitariseerimise tehniliste nõuetega vastavusse viimise kuupäev ja aasta;
  3) õhusõiduki tüüp;
  4) õhusõiduki tootja;
  5) õhusõiduki mark ja mudel;
  6) õhusõiduki registreerimisnumber;
  7) õhusõiduki demilitariseerimiseks tehtud toimingud;
  8) märkused;
  9) tunnistuse välja andnud isiku nimi, ametikoht ja allkiri.

  (2) Demilitariseeritud õhusõiduki tehnilistele nõuetele vastavuse tunnistus on A4-formaadis dokument. Tunnistusel on turvamuster, mille põhjal on väikese riigivapi kujutis.

  (3) Demilitariseeritud õhusõiduki tehnilistele nõuetele vastavuse tunnistuse näidisvorm on esitatud käesoleva määruse lisas 3.

Jüri Luik
Minister

Kristjan Prikk
Kantsler

Lisa 1 Demilitariseeritud sõjarelva tehnilistele nõuetele vastavuse tunnistuse näidisvorm

Lisa 2 Demilitariseeritud mootorsõiduki ja haagise tehnilistele nõuetele vastavuse tunnistuse näidisvorm

Lisa 3 Demilitariseeritud õhusõiduki tehnilistele nõuetele vastavuse tunnistuse näidisvorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json