Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.10.2019
Avaldamismärge:RT I, 22.10.2019, 4

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” muutmine

Vastu võetud 17.10.2019 nr 60

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 63 lõigete 3 ja 6, § 73 lõike 11, § 80 lõike 3 ning § 83 lõike 5 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruses nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkti 7 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Sõiduautod, kolm- ja nelirattad, mootorrattad, mopeedid ning nende haagised peavad vastama selles riigis kehtivatele nõuetele, kus sõiduk on registreeritud ja käesoleva määruse lisa 1 koodi 501 punkti 3, koodide 502, 503, 506 ja 507 nõuetele;”;

2) määruse lisade 1 ja 2 koodi 501 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) M1, N1, O2, ja kerega L6e ning L7e kategooria sõidukil peab alates 1. detsembrist kuni 1. märtsini kasutama talverehve (M+S, MS, M.S. või M&S tähistusega). Alates 1. detsembrist 2022. a peavad naastudeta talverehvid vastama E-reegli nr 117 nõuetele ja olema tähistatud E-reegli nr 117 kohase kolme mäetipu ja lumehelbe tähisega, välja arvatud E-reegli nr 54 kohased maastikurehvid, millele on kantud tähis POR.

Ülalnimetatud kategooria sõidukitel ei ole talverehvide kasutamine kohustuslik järgmistel juhtudel:
a) paarisrataste mõlemal rattal tingimusel, et ühe telje mõlemad rattapaarid on koostatud samasuguselt;
b) mootorsõidukil või haagisel, millele ei ole saada talverehve;
c) registreerimiseelsel tehnonõuetele vastavuse kontrollis;”;

3) määruse lisade 1 ja 2 koodi 503 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) mustri jääksügavus peab olema vähemalt:
a) L kategooria sõidukil ≥ 1,0 mm;
b) M ja N kategooria sõidukil ≥ 1,6 mm;
c) koodi 501 nõudes 3 kehtestatud ajavahemikul M1, N1, O2, L6e ja L7e kategooria sõiduki talverehvil ≥ 3,0 mm;
d) koodi 501 nõudes 4 toodud M2 ja M3 kategooria sõidukil ≥ 3,0 mm;
e) O kategooria sõidukil vastavalt seda vedava veduki rehvi mustri jääksügavusele esitatavatele nõuetele;”;

4) määruse lisade 1 ja 2 koodi 507 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) naastrehve võib sõidukil kasutada alates 15. oktoobrist kuni 31. märtsini. Talviste tee- ja ilmastikuolude esinemise korral võib naastrehve kasutada 1. oktoobrist kuni 30. aprillini.

Kontrollimine: vaatluse ja mõõtevahendiga.”.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json