Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.10.2022
Avaldamismärge:RT I, 22.10.2022, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” muutmine

Vastu võetud 20.10.2022 nr 83

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 73 lõike 11 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” lisa 1 kood 705 sõnastatakse järgmiselt:

Kood 705. Maagaasi toiteseadmed

1. Ümberehituse korral ja alates 1. jaanuarist 2001. a esmaregistreeritud mootorsõiduki surumaagaasi toitesüsteem ja selle paigaldus peab vastama E-reegli nr 110 nõuetele.

2. Veeldatud maagaasi toitesüsteem ja selle paigaldus peab vastama E-reegli nr 110 nõuetele.

3. Toitesüsteem ei tohi pihkuda ega lekkida. Nõue loetakse täidetuks, kui töörõhuni survestatud süsteemi kontrollimisel ei teki õhumulle kolme minuti jooksul, või muud kontrollimeetodit kasutades on tagatud vähemalt sama usaldusväärne tulemus.

4. Toitesüsteemi osadel ei tohi olla korrosiooni ega vigastusi, mis võivad osa tugevust vähendada.

5. Kütusepaagile kinnitatud andmesilt peab olema loetav. Paaki, millel puudub andmesilt või andmesildil olev teave ei ole loetav, ei tohi kasutada.

6. Toitesüsteemi osad peavad olema kindlalt kinnitatud. Kinnitamiseks kasutatavatel osadel ei tohi olla korrosiooni ega vigastusi, mille tõttu võivad toitesüsteemi osad sõiduki küljest lahti tulla.

7. Torude ja voolikute ühendamiseks on keelatud kasutada selleks mitte ette nähtud vahendeid.

8. Surumaagaasi paak ei tohi olla vanem kui 20 aastat. Kui surumaagaasi paagi valmistaja on määranud surumaagaasi paagile lühema kasutusea, ei tohi surumaagaasi paagi vanus seda ületada.

9. Kui veeldatud maagaasi paagi valmistaja on määranud paagile kasutusea, siis ei tohi paagi vanus seda ületada.

10. Kui maagaasi toitesüsteemiga on ühendatud sõitjate või veoseruumi kütmiseks kasutatav küttesüsteem, siis kohaldatakse käesoleva koodi nõudeid ka sellele.

11. Käesoleva koodi nõudeid kohaldatakse ka sõidukile, mis tarvitab kütusena maagaasi asemel mittefossiilset päritolu surugaasi või veeldatud gaasi.

Kontrollimine: vaatlusega, seebiveega, gaasilekke tuvastamine aerosooli või gaasilekke tuvastamise seadmega.”.

Riina Sikkut
Majandus- ja taristuminister

Ahti Kuningas
Transpordi asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json