Teksti suurus:

Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2022
Avaldamismärge:RT I, 22.10.2022, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.10.2022 otsus nr 186

Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.10.2022

Energiamajanduse korralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 321 lõike 1 esimeses lauses asendatakse arv „42” arvuga „65” ja teises lauses arv „40” arvuga „100”;

2) seadust täiendatakse §-ga 382 järgmises sõnastuses:

§ 382. Riikliku taastuvenergia eesmärgi saavutamise järelhindamine

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostab hiljemalt 2030. aasta 1. juuniks analüüsi käesolevas seaduses sätestatud riikliku taastuvenergia eesmärgi saavutamise kohta.”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json