Teksti suurus:

Rahandusministri 13. veebruari 2009. a määruse nr 9 „Pensionide maksuvaba tulu arvestamiseks vajaliku andmevahetuse kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.11.2017
Avaldamismärge:RT I, 22.11.2017, 2

Rahandusministri 13. veebruari 2009. a määruse nr 9 „Pensionide maksuvaba tulu arvestamiseks vajaliku andmevahetuse kord” muutmine

Vastu võetud 17.11.2017 nr 88

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 42 lõike 22 alusel.

§ 1.   Rahandusministri 13. veebruari 2009. a määruse nr 9 „Pensionide maksuvaba tulu arvestamiseks vajaliku andmevahetuse kord” muutmine

Rahandusministri 13. veebruari 2009. a määruses nr 9 „Pensionide maksuvaba tulu arvestamiseks vajaliku andmevahetuse kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus reguleerib Sotsiaalkindlustusameti, pensioniregistri pidaja (edaspidi registripidaja) ja pensionilepinguid sõlmivate kindlustusandjate (edaspidi kindlustusandja) vahelist riikliku vanaduspensioni ja kohustusliku kogumispensioni maksuvaba tulu arvestamiseks vajaliku infovahetuse korda.”;

2) paragrahvi 2 lõiked 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

Määruse § 1 punkt 2 jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json