Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2017. a määruse nr 1 „Ajateenija ja asendusteenistuja toetuse, reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstava toetuse ning ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse ulatus ja maksmise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 22.11.2022, 4

Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2017. a määruse nr 1 „Ajateenija ja asendusteenistuja toetuse, reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstava toetuse ning ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse ulatus ja maksmise kord” muutmine

Vastu võetud 17.11.2022 nr 114

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 80 lõike 6 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2017. a määruse nr 1 „Ajateenija ja asendusteenistuja toetuse, reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstava toetuse ning ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse ulatus ja maksmise kord” § 3 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Reservväelasele, kellega on Kaitsevägi sõlminud kokkuleppe üldise kaitsevalmiduse ajal toimuva õppekogunemise ajal teiste reservväelaste sõjaväelise väljaõppe juhendamiseks või muu riigi sõjalise kaitse ettevalmistamiseks vajaliku koolituse korraldamiseks, makstakse lisaks lõikes 1 nimetatud toetusele juhendamise või koolituse ajal lisatoetust 50 eurot päevas.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Hanno Pevkur
Kaitseminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json