Teksti suurus:

Rahandusministri 13. veebruari 2009. a määruse nr 9 „Pensionide maksuvaba tulu arvestamiseks vajaliku andmevahetuse kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 22.11.2022, 8

Rahandusministri 13. veebruari 2009. a määruse nr 9 „Pensionide maksuvaba tulu arvestamiseks vajaliku andmevahetuse kord” muutmine

Vastu võetud 18.11.2022 nr 51

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 42 lõike 22 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 13. veebruari 2009. a määruse nr 9 „Pensionide maksuvaba tulu arvestamiseks vajaliku andmevahetuse kord” § 2 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „viivitamata, kuid hiljemalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud päringu saamise kuu 6. kuupäeval” tekstiosaga „hiljemalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud päringu saamise kuu 10. kuupäeval”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2023. aasta 1. jaanuaril.

Annely Akkermann
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json