Teksti suurus:

Prokuratuuriseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2011, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
13.12.2011 otsus nr 31

Prokuratuuriseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 07.12.2011

§ 1.  Prokuratuuriseaduses (RT I, 16.03.2011, 9) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 22 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „määrusega” sõnadega „juhindudes kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduses sätestatud kohtunike ametipalkade määramise põhimõtetest”;

2) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 32 järgmises sõnastuses:

„(32) Riigi peaprokuröri kuupalgamäär ei tohi olla kõrgem kui kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud palgamäära, lõikes 2 nimetatud kõrgeima palgamäära indeksi ning koefitsiendi 0,85 korrutis.”

§ 2.  Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json