Teksti suurus:

Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.12.2011
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2011, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
13.12.2011 otsus nr 34

Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.12.2011

§ 1.  Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduses (RT I, 21.03.2011, 2) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmine

Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadust (RT I 2004, 46, 329; 21.03.2011, 2) täiendatakse §-ga 251 järgmises sõnastuses:

§ 251. Jälitustoimingu lubade kehtivus

Kuni 2012. aasta 31. detsembrini antud jälitustoimingu load kehtivad neis märgitud isikute suhtes neis märgitud tähtaja lõpuni.””;

2) paragrahv 20 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 20. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 1. jaanuaril.”

§ 2.  Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json