Teksti suurus:

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2012
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2011, 13

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

Vastu võetud 15.12.2011 nr 60

Määrus kehtestatakse „Ravikindlustuse seaduse” § 48 lõike 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) meditsiiniseadmete loetelu, mis on aluseks kindlustatud isikule müüdud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel haigekassa poolt, ja tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord.

  (2) Haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks on meditsiiniseadme kaart, mille väljakirjutamise õigus on Terviseametis registreeritud arstil.

  (3) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle käesolevas määruses kehtestatud tingimustel ja ulatuses.

§ 2.  Glükomeetri testribad

  (1) Glükomeetri testribade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7002087

Accu-ChekActive Glucose 50 tk

26,03

90%

10%

7000209

Omnitest Plus 50 tk

24,04

90%

10%

7000210

OptiumPlus 100 tk

51,70

90%

10%

7000221

FreeStyle Optium (endine nimetusOptiumPlus) 50 tk

26,20

90%

10%

7000232

FreeStyle Optium (endine nimetusOptiumPlus) 25 tk

13,93

90%

10%

7000276

Elite 50 tk

29,64

90%

10%

7000287

Glucocard X – Sensor 50 tk

26,00

90%

10%

7000298

Glucocard X – Sensor 25 tk

14,02

90%

10%

7002155

Entrust 50 tk

20,75

90%

10%

7002166

CareSens 50 tk

24,43

90%

10%

7002177

Accu-Chek Go 50 tk

27,08

90%

10%

7002683

Contour TS 50 tk

28,04

90%

10%

7003077

CareSens N 50 tk

23,63

90%

10%

7003000

Accu-Chek Performa 50 tk

27,08

90%

10%

7002997

MediSmart Sapphire 50 tk

23,97

90%

10%

7002942

MediSmart Sapphire 25 tk

12,14

90%

10%

7002920

On-Call Plus 50 tk

17,19

90%

10%

7002931

On-Call Plus 25 tk

10,16

90%

10%

7004753

BGStar glükomeetri testribad 50 tk

25,50

90%

10%

7004359

iBGStar glükomeetri testribad 50 tk

25,50

90%

10%

  (2) Haigekassa võtab üle diabeedihaigele kindlustatud isikule vajalike glükomeetri testribade eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) alla 19-aastasele diabeedihaigele isikule kuni 1100 testriba eest poolaastas;
  2) I tüübi diabeedi haigele rasedale ja emale lapse 1-aastaseks saamiseni kuni 1100 testriba eest poolaastas;
  3) rasedusdiabeediga või II tüübi diabeedi haigele rasedale, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 600 testriba eest poolaastas lapse 1-aastaseks saamiseni;
  4) rasedusdiabeediga haigele, kes on dieetravil, kuni 300 testriba eest poolaastas;
  5) I tüübi diabeedi haigele kuni 600 testriba eest poolaastas;
  6) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 300 testriba eest poolaastas;
  7) II tüübi diabeedi haigele, kes on tablettravil, kuni 50 testriba eest poolaastas.

§ 3.  Kolostoomi alusplaadid

  (1) ConvaTeci kaheosalise stoomisüsteemi kolostoomi alusplaatide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000300

Alusplaadid 5 tk

16,05

90%

10%

7000311

Alusplaadid, laste 5 tk

19,17

90%

10%

7000322

Alusplaadid 100 mm 5 tk

19,17

90%

10%

7000333

Alusplaadid, kumerad 5 tk

20,90

90%

10%

7002559

Combihesive 2S vormitav kumer alusplaat 5tk

23,88

90%

10%

7002560

Esteem Synergy jäik alusplaat 5 tk

18,91

90%

10%

7002571

Esteem Synergy vormitav alusplaat 5 tk

24,88

90%

10%

7002582

Esteem Synergy (FLEX WHT) pehmealusplaat 5 tk

18,91

90%

10%

7002616

Esteem Synergy pediaatriline alusplaat 5 tk

21,23

90%

10%

7002672

Combihesive Stomahesive vormitavalusplaat 5 tk

22,89

90%

10%

  (2) Coloplasti kaheosalise stoomisüsteemi kolostoomi alusplaatide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7002100

Alusplaadid 5 tk

16,05

90%

10%

7000502

Alusplaadid 100 mm 5 tk

19,90

90%

10%

7000513

Alusplaadid, laste 5 tk

19,17

90%

10%

7000524

Alusplaadid, kumerad 5 tk

20,90

90%

10%

  (3) Haigekassa võtab üle kaheosalise stoomisüsteemi kolostoomi alusplaatide eest tasu maksmise kohustuse kuni 125 alusplaadi eest poolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 4.  Kolostoomi stoomikotid

  (1) ConvaTeci kaheosalise stoomisüsteemi kolostoomi stoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000377

Kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 30 tk

23,88

90%

10%

7000388

Kolostoomikotid, filtrita, alusplaadile C2S30 tk

21,37

90%

10%

7002537

Esteem Synergy kinnine stoomikott 30 tk

43,19

90%

10%

7002593

Esteem Synergy pediaatriline sisseehitatudsulguriga stoomikott, filtriga 10 tk

58,38

90%

10%

7002605

Esteem Synergy pediaatriline kinninestoomikott 10 tk

37,13

90%

10%

  (2) Coloplasti kaheosalise stoomisüsteemi kolostoomi stoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000568

Kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 30 tk

23,88

90%

10%

7000579

Kolostoomikotid, laste 30 tk

29,86

90%

10%

  (3) ConvaTeci üheosalise stoomisüsteemi kolostoomi stoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000423

Üheosalised kolostoomikotid 30 tk

37,82

90%

10%

7000434

Kolostoomikotid, filtriga – Esteem 30 tk

45,78

90%

10%

7002649

Esteem, pediaatriline, klambrita, tühjendatav stoomikott 10 tk

50,76

90%

10%

  (4) Coloplasti üheosalise stoomisüsteemi kolostoomi stoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000625

Üheosalised kolostoomikotid 30 tk

37,82

90%

10%

  (5) Haigekassa võtab üle ühe- või kaheosalise stoomisüsteemi kolostoomi stoomikottide eest tasu maksmise kohustuse kuni 370 koti eest poolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 5.  Kolostoomi pastad, pulbrid ja kaitsekreemid

  (1) ConvaTeci kolostoomi pastade, pulbrite ja kaitsekreemide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000467

Pasta 60 g 1 tk

9,16

90%

10%

7000478

Pulber 25 g 1 tk

3,98

90%

10%

7003785

SensiCare stoomiümbruse kaitsekreem 85 g

4,63

90%

10%

  (2) Colopasti kolostoomi pastade ja kaitsekreemide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000704

Pasta 60 g 1 tk

9,16

90%

10%

7000715

Kaitsekreem 1 tk

5,97

90%

10%

  (3) Haigekassa võtab üle kolostoomi pastade, pulbrite ja kaitsekreemide eest tasu maksmise kohustuse kuni 6 pasta, pulbri või kaitsekreemi eest poolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 6.  Kolostoomi alkoholivaba stoomipasta

  (1) Kolostoomi alkoholivaba stoomipasta kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7003954

Eakin Cohesive® Paste 60g Tube x 1

13,52

90%

10%

  (2) Haigekassa võtab üle alkoholivaba stoomipasta eest tasu maksmise kohustuse kuni 6 pasta eest poolaastas ühe alla 15-aastase kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 7.  Kolostoomi stoomikotivöö

  (1) ConvaTeci kolostoomi stoomikotivöö kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000456

Stoomikotivöö 1 tk

3,65

90%

10%

  (2) Colopasti kolostoomi stoomikotivöö kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000647

Stoomikotivöö 1 tk

3,65

90%

10%

  (3) Haigekassa võtab üle kolostoomi stoomikotivöö eest tasu maksmise kohustuse ühe stoomikotivöö eest poolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 8.  Kolostoomi stoomiümbrise kaitse padjakesed

  (1) ConvaTeci kolostoomi stoomiümbrise kaitse padjakeste kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000489

Nahka kaitsva vedelikuga immutatud stoomiümbrise kaitse padjakesed 100 tk

12,61

90%

10%

  (2) Haigekassa võtab üle kolostoomi stoomiümbrise kaitse padjakeste eest tasu maksmise kohustuse 100 stoomiümbrise kaitse padjakese eest poolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 9.  Kolostoomi nahapuhastuspadjakesed

  (1) ConvaTeci kolostoomi nahapuhastuspadjakeste kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7003741

ConvaCare nahapuhastuspadjake 100 tk

12,61

90%

10%

  (2) Haigekassa võtab üle kolostoomi nahapuhastuspadjakeste eest tasu maksmise kohustuse 100 nahapuhastuspadjakese eest poolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.

§ 10.  Ileostoomi alusplaadid

  (1) ConvaTeci kaheosalise stoomisüsteemi ileostoomi alusplaatide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on sätestatud käesoleva määruse § 3 lõikes 1.

  (2) Coloplasti kaheosalise stoomisüsteemi ileostoomi alusplaatide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on sätestatud käesoleva määruse § 3 lõikes 2.

  (3) Haigekassa võtab üle kaheosalise stoomisüsteemi ileostoomi alusplaatide eest tasu maksmise kohustuse kuni 125 alusplaadi eest poolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 11.  Ileostoomi stoomikotid

  (1) ConvaTeci kaheosalise stoomisüsteemi ileostoomi stoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000344

Ileostoomikotid alusplaadile C2S 10 tk

10,66

90%

10%

7000366

Ileostoomikotid 100 mm alusplaadile 10 tk

13,93

90%

10%

7000355

Ileostoomikotid alusplaadile, laste 10 tk

19,17

90%

10%

7002526

Combihesive 2S, klambrita, tühjendatav,filtriga stoomikott 10 tk

23,06

90%

10%

7002548

Esteem Synergy alt lahtine stoomikott 10 tk

20,90

90%

10%

7002593

Esteem Synergy pediaatriline sisseehitatudsulguriga stoomikott, filtriga 10 tk

58,38

90%

10%

  (2) Coloplasti kaheosalise stoomisüsteemi ileostoomi stoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000535

Ileostoomikotid alusplaadile 30 tk

31,85

90%

10%

7000546

Ileostoomikotid, filtriga, alusplaadile 30 tk

33,84

90%

10%

7000557

Ileostoomikotid, laste 30 tk

57,32

90%

10%

7000580

Ileostoomikotid alusplaadile 100 mm, 10 tk

19,91

90%

10%

  (3) ConvaTeci üheosalise stoomisüsteemi ileostoomi stoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000412

Ileostoomikotid, filtriga-Esteem 10 tk

19,91

90%

10%

7002638

Esteem, klambrita, tühjendatav, filtrigastoomikott 10 tk

30,35

90%

10%

7002649

Esteem, pediaatriline, klambrita, tühjendatavstoomikott 10 tk

50,76

90%

10%

  (4) Coloplasti üheosalise stoomisüsteemi ileostoomi stoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000614

Üheosalised ileostoomikotid 30 tk

55,73

90%

10%

  (5) Haigekassa võtab üle ühe- või kaheosalise stoomisüsteemi ileostoomi stoomikottide eest tasu maksmise kohustuse kuni 370 koti eest poolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 12.  Ileostoomi pastad, pulbrid ja kaitsekreemid

  (1) ConvaTeci ileostoomi pastade, pulbrite ja kaitsekreemide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on sätestatud käesoleva määruse § 5 lõikes 1.

  (2) Colopasti ileostoomi pastade, pulbrite ja kaitsekreemide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on sätestatud käesoleva määruse § 5 lõikes 2.

  (3) Haigekassa võtab üle ileostoomi pastade, pulbrite ja kaitsekreemide eest tasu maksmise kohustuse kuni 6 pasta, pulbri või kaitsekreemi eest poolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 13.  Ileostoomi alkoholivaba stoomipasta

  (1) Ileostoomi alkoholivaba stoomipasta kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on sätestatud käesoleva määruse § 6 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle ileostoomi alkoholivaba stoomipasta eest tasu maksmise kohustuse kuni 6 pasta eest poolaastas ühe alla 15-aastase kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 14.  Ileostoomi stoomikotivöö

  (1) ConvaTeci ileostoomi stoomikotivöö kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on sätestatud käesoleva määruse § 7 lõikes 1.

  (2) Colopasti ileostoomi stoomikotivöö kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on sätestatud käesoleva määruse § 7 lõikes 2.

  (3) Haigekassa võtab üle ileostoomi stoomikotivöö eest tasu maksmise kohustuse ühe stoomikotivöö eest poolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 15.  Ileostoomi stoomiümbrise kaitse padjakesed

  (1) ConvaTeci ileostoomi stoomiümbrise kaitse padjakeste kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on sätestatud käesoleva määruse § 8 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle ileostoomi stoomiümbrise kaitse padjakeste eest tasu maksmise kohustuse 100 stoomiümbrise kaitse padjakese eest poolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 16.  Ileostoomi nahapuhastuspadjakesed

  (1) ConvaTeci ileostoomi nahapuhastuspadjakeste kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on sätestatud käesoleva määruse § 9 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle ileostoomi nahapuhastuspadjakeste eest tasu maksmise kohustuse 100 nahapuhastuspadjakese eest poolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.

§ 17.  Urostoomi alusplaadid

  (1) ConvaTeci kaheosalise stoomisüsteemi urostoomi alusplaatide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on sätestatud käesoleva määruse § 3 lõikes 1.

  (2) Coloplasti kaheosalise stoomisüsteemi urostoomi alusplaatide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on sätestatud käesoleva määruse § 3 lõikes 2.

  (3) Haigekassa võtab üle kaheosalise stoomisüsteemi urostoomi alusplaatide eest tasu maksmise kohustuse kuni 125 alusplaadi eest poolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 18.  Urostoomi stoomikotid

  (1) ConvaTeci kaheosalise stoomisüsteemi urostoomi stoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000399

Urostoomikotid alusplaadile C2S 10 tk

18,25

90%

10%

  (2) Coloplasti kaheosalise stoomisüsteemi urostoomi stoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000591

Urostoomikotid alusplaadile 20 tk

37,82

90%

10%

7000603

Urostoomikotid, laste 20 tk

42,46

90%

10%

  (3) ConvaTeci üheosalise stoomisüsteemi urostoomi stoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000445

Üheosalised urostoomikotid 10 tk

29,86

90%

10%

7002627

Esteem urostoomikott (standardne) 10 tk

44,20

90%

10%

  (4) Coloplasti üheosalise stoomisüsteemi urostoomi stoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000636

Üheosalised urostoomikotid 20 tk

59,71

90%

10%

  (5) Haigekassa võtab üle ühe- või kaheosalise stoomisüsteemi urostoomi stoomikottide eest tasu maksmise kohustuse kuni 370 koti eest poolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 19.  Urostoomi öine uriinikogumiskott

  (1) Urostoomi öise uriinikogumiskoti kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000490

Öine uriinikogumiskott 1 tk

3,98

90%

10%

  (2) Haigekassa võtab üle urostoomi öise uriinikogumiskoti eest tasu maksmise kohustuse 6 öise uriinikogumiskoti eest poolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 20.  Urostoomi pastad, pulbrid ja kaitsekreemid

  (1) ConvaTeci urostoomi pastade, pulbrite ja kaitsekreemide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on sätestatud käesoleva määruse § 5 lõikes 1.

  (2) Colopasti urostoomi pastade ja kaitsekreemide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on sätestatud käesoleva määruse § 5 lõikes 2.

  (3) Haigekassa võtab üle urostoomi pastade, pulbrite ja kaitsekreemide eest tasu maksmise kohustuse kuni 6 pasta, pulbri või kaitsekreemi eest poolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 21.  Urostoomi alkoholivaba stoomipasta

  (1) Urostoomi alkoholivaba stoomipasta kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on sätestatud käesoleva määruse § 6 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle urostoomi alkoholivaba stoomipasta eest tasu maksmise kohustuse kuni 6 pasta eest poolaastas ühe alla 15-aastase kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 22.  Urostoomi stoomikotivöö

  (1) ConvaTeci urostoomi stoomikotivöö kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on sätestatud käesoleva määruse § 7 lõikes 1.

  (2) Colopasti urostoomi stoomikotivöö kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on sätestatud käesoleva määruse § 7 lõikes 2.

  (3) Haigekassa võtab üle urostoomi stoomikotivöö eest tasu maksmise kohustuse ühe stoomikotivöö eest poolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 23.  Urostoomi stoomiümbrise kaitse padjakesed

  (1) ConvaTeci stoomiümbrise kaitse padjakeste kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on sätestatud käesoleva määruse § 8 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle urostoomi stoomiümbrise kaitse padjakeste eest tasu maksmise kohustuse 100 stoomiümbrise kaitse padjakese eest poolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 24.  Urostoomi nahapuhastuspadjakesed

  (1) ConvaTeci urostoomi nahapuhastuspadjakeste kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on sätestatud käesoleva määruse § 9 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle urostoomi nahapuhastuspadjakeste eest tasu maksmise kohustuse 100 nahapuhastuspadjakese eest poolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.

§ 25.  Trahheostoomi kaitse

  (1) Trahheostoomi kaitsme kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000748

Trahheostoomi kaitse 1 tk

26,47

90%

10%

  (2) Haigekassa võtab üle trahheostoomi kaitsme eest tasu maksmise kohustuse ühe trahheostoomi kaitsme eest kalendriaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 26.  Trahheostoomi plaastrid

  (1) Trahheostoomi plaastrite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000726

Trahheostoomia plaastrid – Flexiderm 20 tk

71,75

90%

10%

  (2) Haigekassa võtab üle trahheostoomi plaastrite eest tasu maksmise kohustuse kuni 60 trahheostoomi plaastri eest poolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 27.  Trahheostoomi filtrid

  (1) Trahheostoomi filtrite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000658

Trahheostoomia filtrid – Provox 20 tk

50,51

90%

10%

7003730

Provox XtraFlow HME 7298 5 tk

11,44

90%

10%

7004269

Provox XtraMoist HME 7297 5 tk

11,44

90%

10%

7003303

Provox XtraFlow HME 7291 30 tk

68,67

90%

10%

7003202

Provox XtraMoist HME 7290 30 tk

68,67

90%

10%

7003347

Pharma Neo 1 tk

  1,05

90%

10%

  (2) Haigekassa võtab üle trahheostoomi filtrite eest tasu maksmise kohustuse ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom, järgmises ulatuses:
  1) kuni 365 Provox, Provox XtraMoist HME või Provox XtraFlow HME trahheostoomi filtri eest kalendriaastas;
  2) kuni 210 Pharma Neo trahheostoomi filtri eest poolaastas.

§ 28.  Trahheostoomi nahapuhastusplaastrid

  (1) Trahheostoomi nahapuhastusplaastrite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000737

Nahapuhastusplaastrid 50 tk

25,78

90%

10%

  (2) Haigekassa võtab üle trahheostoomi nahapuhastusplaastrite eest tasu maksmise kohustuse 50 nahapuhastusplaastri eest poolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 29.  Sisemise vahetatava kanüüliga trahheakanüülid

  (1) Sisemise vahetatava kanüüliga trahheakanüülide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

 

Sisemise vahetatava kanüüligatrahheakanüülid koossubglotaalse/mansetipealse aspiratsiooni võimalusega

 

 

 

7004821

Suction with HVLP cuff ID 7,5 1 tk

14,61

90%

10%

7003886

Suction with HVLP cuff ID 8,0 1 tk

14,61

90%

10%

7004023

Suction with HVLP cuff ID 8,5 1 tk

14,61

90%

10%

7004786

Suction with HVLP cuff ID 9,0 1 tk

14,61

90%

10%

7003246

Suction with HVLP cuff ID 10 1 tk

14,61

90%

10%

 

Sisemise vahetatava kanüüligatrahheakanüülid koos HVLP mansetiga võiilma

 

 

 

7003505

TTIC with AVLP cuff ID 7,0 1 tk

11,34

90%

10%

7004078

TTIC with AVLP cuff ID 7,5 1 tk

11,34

90%

10%

7004832

TTIC with AVLP cuff ID 8,0 1 tk

11,34

90%

10%

7004517

TTIC with AVLP cuff ID 8,5 1 tk

11,34

90%

10%

7003842

TTIC with AVLP cuff ID 9,0 1 tk

11,34

90%

10%

7004719

TTIC with AVLP cuff ID 10 1 tk

11,34

90%

10%

  (2) Haigekassa võtab üle sisemise vahetatava kanüüliga trahheakanüülide eest tasu maksmise kohustuse kuni 24 sisemise vahetatava kanüüliga trahheakanüüli eest kalendriaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 30.  Trahheakanüülide vahetuskomplekt

  (1) Trahheakanüülide vahetuskomplekti kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7004135

TTIC Inner Cannula Kit 7,5 1 tk

11,34

90%

10%

7004562

TTIC Inner Cannula Kit 8,0 1 tk

11,34

90%

10%

7004348

TTIC Inner Cannula Kit 8,5 1 tk

11,34

90%

10%

  (2) Haigekassa võtab üle trahheakanüülide vahetuskomplekti eest tasu maksmise kohustuse kuni 12 vahetuskomplekti eest kalendriaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 31.  Aspiratsioonisondid

  (1) Aspiratsioonisondide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7003583

Mülly Vacutip aspiratsioonisondid CH10/53cm 1 tk

0,30

90%

10%

7003932

Mülly Vacutip aspiratsioonisondid CH14/53cm 1 tk

0,30

90%

10%

7004337

Mülly Vacutip aspiratsioonisondid CH16/53cm 1 tk

0,30

90%

10%

7003291

Vacutip Metric aspiratsioonisondid CH 05/35cm 1 tk

0,30

90%

10%

7004292

Vacutip Metric aspiratsioonisondid CH 06/35cm 1 tk

0,30

90%

10%

7003763

Vacutip Metric aspiratsioonisondid CH 08/35cm 1 tk

0,30

90%

10%

  (2) Haigekassa võtab üle aspiratsioonisondide eest tasu maksmise kohustuse kuni 1440 aspiratsioonisondi eest poolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 32.  Esmased varased tallatoed

  (1) AS Gadoxi esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate tallatugede kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001772

Kohaldatavad postoperatiivsed tallatoed

18,64

90%

10%

7001581

Valmistatavad postoperatiivsed tallatoed

25,55

90%

10%

  (2) Eesti Ortoosikeskuse OÜ esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate tallatugede kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001862

Kohaldatavad postoperatiivsed tallatoed

18,64

90%

10%

7001592

Valmistatavad postoperatiivsed tallatoed

25,55

90%

10%

  (3) OÜ Ortopeediakeskuse esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate tallatugede kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001952

Kohaldatavad postoperatiivsed tallatoed

18,64

90%

10%

7001682

Valmistatavad postoperatiivsed tallatoed

25,55

90%

10%

  (4) OÜ Tervise Abi esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate tallatugede kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7002414

Kohaldatavad postoperatiivsed tallatoed

18,64

90%

10%

  (5) OÜ Rehabilitatsiooniabi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate tallatugede kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7003538

Valmistatavad postoperatiivsed tallatoed

25,55

90%

10%

  (6) OÜ Jalaexperdi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate tallatugede kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7004708

Valmistatavad postoperatiivsed tallatoed

25,55

90%

10%

  (7) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase tallatoe eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema jala postoperatiivse tallatoe eest;
  2) üks kord vasaku jala postoperatiivse tallatoe eest.

§ 33.  Esmased varased kämblaortoosid

  (1) AS Gadoxi esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate kämblaortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001783

Kohaldatav kämblaluude murdejärgne ortoos

20,70

90%

10%

7001503

Valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos

41,40

90%

10%

  (2) Eesti Ortoosikeskuse OÜ esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate kämblaortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001873

Kohaldatav kämblaluude murdejärgne ortoos

20,70

90%

10%

7001604

Valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos

41,40

90%

10%

  (3) OÜ Ortopeediakeskuse esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate kämblaortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001963

Kohaldatav kämblaluude murdejärgne ortoos

20,70

90%

10%

7001693

Valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos

41,40

90%

10%

  (4) OÜ Tervise Abi esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate kämblaortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7002425

Kohaldatav kämblaluude murdejärgne ortoos

20,70

90%

10%

7002335

Valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos

41,40

90%

10%

  (5) OÜ Rehabilitatsiooniabi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate kämblaortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7004113

Valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos

41,40

90%

10%

  (6) OÜ Jalaexperdi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate kämblaortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7003910

Valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos

41,40

90%

10%

  (7) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase kämblaortoosi eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema käe kämblaortoosi eest;
  2) üks kord vasaku käe kämblaortoosi eest.

§ 34.  Esmased varased randmeortoosid

  (1) AS Gadoxi esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate randmeortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001851

Kohaldatav randmeortoos

18,96

90%

10%

7001570

Valmistatav randmeortoos

53,14

90%

10%

  (2) Eesti Ortoosikeskuse OÜ esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate randmeortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001941

Kohaldatav randmeortoos

18,96

90%

10%

7001671

Valmistatav randmeortoos

53,14

90%

10%

  (3) OÜ Ortopeediakeskuse esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate randmeortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7002032

Kohaldatav randmeortoos

18,96

90%

10%

7001761

Valmistatav randmeortoos

53,14

90%

10%

  (4) OÜ Tervise Abi esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate randmeortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7002492

Kohaldatav randmeortoos

18,98

90%

10%

7002403

Valmistatav randmeortoos

53,14

90%

10%

  (5) OÜ Rehabilitatsiooniabi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate randmeortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7004854

Valmistatav randmeortoos

53,14

90%

10%

  (6) OÜ Jalaexperdi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate randmeortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7004797

Valmistatav randmeortoos

53,14

90%

10%

  (7) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase postoperatiivse randmeortoosi eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema käe randmeortoosi eest;
  2) üks kord vasaku käe randmeortoosi eest.

§ 35.  Esmased varased õla- ja küünarliigese ortoosid

  (1) AS Gadoxi esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate õla- ja küünarliigese ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001794

Kohaldatav epikondüliidiortoos

12,41

90%

10%

7001828

Kohaldatav õla-küünarliigese postoperatiivneortoos

91,09

90%

10%

7001514

Valmistatav epikondüliidiortoos

13,80

90%

10%

7001547

Valmistatav õla-küünarliigese postoperatiivneortoos

82,80

90%

10%

  (2) Eesti Ortoosikeskuse OÜ esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate õla- ja küünarliigese ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001884

Kohaldatav epikondüliidiortoos

12,41

90%

10%

7001918

Kohaldatav õla-küünarliigese postoperatiivneortoos

91,09

90%

10%

7001615

Valmistatav epikondüliidiortoos

13,80

90%

10%

7001648

Valmistatav õla-küünarliigese postoperatiivneortoos

82,80

90%

10%

  (3) OÜ Ortopeediakeskuse esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate õla- ja küünarliigese ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001974

Kohaldatav epikondüliidiortoos

12,41

90%

10%

7002009

Kohaldatav õla-küünarliigese postoperatiivneortoos

91,09

90%

10%

7001705

Valmistatav epikondüliidiortoos

13,80

90%

10%

7001738

Valmistatav õla-küünarliigese postoperatiivneortoos

82,80

90%

10%

  (4) OÜ Tervise Abi esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate õla- ja küünarliigese ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7002436

Kohaldatav epikondüliidiortoos

12,41

90%

10%

7002469

Kohaldatav õla-küünarliigese postoperatiivneortoos

91,09

90%

10%

7002346

Valmistatav epikondüliidiortoos

13,80

90%

10%

7002379

Valmistatav õla-küünarliigese postoperatiivneortoos

82,80

90%

10%

  (5) OÜ Rehabilitatsiooniabi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate õla- ja küünarliigese ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7003426

Valmistatav epikondüliidiortoos

13,80

90%

10%

7003336

Valmistatav õla-küünarliigese postoperatiivneortoos

82,80

90%

10%

  (6) OÜ Jalaexperdi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate õla- ja küünarliigese ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7004090

Valmistatav epikondüliidiortoos

13,80

90%

10%

7003796

Valmistatav õla-küünarliigese postoperatiivneortoos

82,80

90%

10%

  (7) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase õla- ja küünarliigese ortoosi eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord vasaku kehapoole õla- ja küünarliigese ortoosi eest;
  2) üks kord parema kehapoole õla- ja küünarliigese ortoosi eest.

§ 36.  Esmased varased põlveortoosid

  (1) AS Gadoxi esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate põlveortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001806

Kohaldatav põlvetugi

105,16

90%

10%

7001525

Valmistatav põlvetugi

327,75

90%

10%

  (2) Eesti Ortoosikeskuse OÜ esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate põlveortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001895

Kohaldatav põlvetugi

105,16

90%

10%

7001626

Valmistatav põlvetugi

327,75

90%

10%

  (3) OÜ Ortopeediakeskuse esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate põlveortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001985

Kohaldatav põlvetugi

105,16

90%

10%

7001716

Valmistatav põlvetugi

327,75

90%

10%

  (4) OÜ Tervise Abi esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate põlveortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7002447

Kohaldatav põlvetugi

105,16

90%

10%

7002357

Valmistatav põlvetugi

327,75

90%

10%

  (5) OÜ Rehabilitatsiooniabi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate põlveortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7004315

Valmistatav põlvetugi

327,75

90%

10%

  (6) OÜ Jalaexperdi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate põlveortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7003673

Valmistatav põlvetugi

327,75

90%

10%

  (7) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase põlveortoosi eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema jala põlveortoosi eest;
  2) üks kord vasaku jala põlveortoosi eest.

§ 37.  Esmased varased jalaortoosid

  (1) AS Gadoxi esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate jalaortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001817

Kohaldatav kogujalaortoos (tugiaparaat)

272,55

90%

10%

7001840

Kohaldatav korrigeeriv jalatugi

  71,06

90%

10%

7001536

Valmistatav kogujalaortoos (tugiaparaat)

583,05

90%

10%

7001569

Valmistatav korrigeeriv jalatugi

151,80

90%

10%

  (2) Eesti Ortoosikeskuse OÜ esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate jalaortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001907

Kohaldatav kogujalaortoos (tugiaparaat)

272,55

90%

10%

7001930

Kohaldatav korrigeeriv jalatugi

  71,06

90%

10%

7001637

Valmistatav kogujalaortoos (tugiaparaat)

583,05

90%

10%

7001660

Valmistatav korrigeeriv jalatugi

151,80

90%

10%

  (3) OÜ Ortopeediakeskuse esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate jalaortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001996

Kohaldatav kogujalaortoos (tugiaparaat)

272,55

90%

10%

7002021

Kohaldatav korrigeeriv jalatugi

  71,06

90%

10%

7001727

Valmistatav kogujalaortoos (tugiaparaat)

583,05

90%

10%

7001750

Valmistatav korrigeeriv jalatugi

151,80

90%

10%

  (4) OÜ Tervise Abi esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate jalaortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7002458

Kohaldatav kogujalaortoos (tugiaparaat)

272,55

90%

10%

7002481

Kohaldatav korrigeeriv jalatugi

  71,06

90%

10%

7002368

Valmistatav kogujalaortoos (tugiaparaat)

583,05

90%

10%

7002391

Valmistatav korrigeeriv jalatugi

151,80

90%

10%

  (5) OÜ Rehabilitatsiooniabi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate jalaortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7004472

Valmistatav kogujalaortoos (tugiaparaat)

583,05

90%

10%

7004304

Valmistatav korrigeeriv jalatugi

151,80

90%

10%

  (6) OÜ Jalaexperdi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate jalaortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7003516

Valmistatav kogujalaortoos (tugiaparaat)

583,05

90%

10%

7004360

Valmistatav korrigeeriv jalatugi

151,80

90%

10%

  (7) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase jalaortoosi eest tasu maksmise kohustuse üks kord kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema jala jalaortoosi eest;
  2) üks kord vasaku jala jalaortoosi eest.

§ 38.  Esmased varased selja- ja nimmepiirkonna ortoosid

  (1) AS Gadoxi esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate selja- ja nimmepiirkonna ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001839

Kohaldatav tugikorsett

104,89

90%

10%

7001558

Valmistatav tugikorsett

476,10

90%

10%

  (2) Eesti Ortoosikeskuse OÜ esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate selja- ja nimmepiirkonna ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001929

Kohaldatav tugikorsett

104,89

90%

10%

7001659

Valmistatav tugikorsett

476,10

90%

10%

  (3) OÜ Ortopeediakeskuse esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate selja- ja nimmepiirkonna ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7002010

Kohaldatav tugikorsett

104,89

90%

10%

7001749

Valmistatav tugikorsett

476,10

90%

10%

  (4) OÜ Tervise Abi esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate või esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate selja- ja nimmepiirkonna ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7002470

Kohaldatav tugikorsett

104,89

90%

10%

7002380

Valmistatav tugikorsett

476,10

90%

10%

  (5) OÜ Rehabilitatsiooniabi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate selja- ja nimmepiirkonna ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7004045

Valmistatav tugikorsett

476,10

90%

10%

  (6) OÜ Jalaexperdi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate selja- ja nimmepiirkonna ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7004405

Valmistatav tugikorsett

476,10

90%

10%

  (7) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase selja- ja nimmepiirkonna ortoosi eest tasu maksmise kohustuse üks kord kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat.

§ 39.  Esmased varased puusa- ja jalaproteesid

  (1) AS Gadoxi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate puusa- ja jalaproteeside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001198

Sääreprotees

  745,20

90%

10%

7001200

Reieprotees

1238,55

90%

10%

7001211

Puusa eksartikulatsioonijärgne protees

2263,21

90%

10%

7001244

Põlve eksartikulatsioonijärgne protees

1283,40

90%

10%

  (2) Eesti Ortoosikeskuse OÜ esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate puusa- ja jalaproteeside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001312

Sääreprotees

  745,20

90%

10%

7001323

Reieprotees

1238,55

90%

10%

7001334

Puusa eksartikulatsioonijärgne protees

2263,21

90%

10%

7001367

Põlve eksartikulatsioonijärgne protees

1283,40

90%

10%

  (3) OÜ Ortopeediakeskuse esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate puusa- ja jalaproteeside kood, nimetus, piirhind, kindlustatud isikult ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001435

Sääreprotees

  745,20

90%

10%

7001446

Reieprotees

1238,55

90%

10%

7001457

Puusa eksartikulatsioonijärgne protees

2263,21

90%

10%

7001480

Põlve eksartikulatsioonijärgne protees

1283,40

90%

10%

  (4) OÜ Rehabilitatsiooniabi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate puusa- ja jalaproteeside kood, nimetus, piirhind, kindlustatud isikult ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7004180

Sääreprotees

  745,20

90%

10%

7003460

Reieprotees

1238,55

90%

10%

7004416

Puusa eksartikulatsioonijärgne protees

2263,21

90%

10%

7003606

Põlve eksartikulatsioonijärgne protees

1283,40

90%

10%

  (5) OÜ Jalaexperdi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate puusa- ja jalaproteeside kood, nimetus, piirhind, kindlustatud isikult ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7004102

Sääreprotees

  745,20

90%

10%

7004720

Reieprotees

1238,55

90%

10%

7004450

Puusa eksartikulatsioonijärgne protees

2263,21

90%

10%

7004551

Põlve eksartikulatsioonijärgne protees

1283,40

90%

10%

  (6) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku üksiktellimusel valmistatava esmase varase puusa- ja jalaproteesi eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema kehapoole sääre-, reie-, puusa- või põlveproteesi eest;
  2) üks kord vasaku kehapoole sääre-, reie-, puusa- või põlveproteesi eest.

§ 40.  Esmased varased õla- ja käeproteesid

  (1) AS Gadoxi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate õla- ja käeproteeside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001154

Randmeliigese eksartikulatsioonijärgneprotees

451,95

90%

10%

7001165

Küünarvarreprotees (kosmeetiline)

351,90

90%

10%

7001176

Küünarvarreprotees (funktsionaalne)

966,01

90%

10%

7001187

Õlavarreprotees

634,80

90%

10%

  (2) Eesti Ortoosikeskuse OÜ esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate õla- ja käeproteeside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001277

Randmeliigese eksartikulatsioonijärgneprotees

451,95

90%

10%

7001288

Küünarvarreprotees (kosmeetiline)

351,90

90%

10%

7001299

Küünarvarreprotees (funktsionaalne)

966,01

90%

10%

7001301

Õlavarreprotees

634,80

90%

10%

  (3) OÜ Ortopeediakeskuse esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate õla- ja käeproteeside kood, nimetus, piirhind, kindlustatud isikult ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001390

Randmeliigese eksartikulatsioonijärgneprotees

451,95

90%

10%

7001402

Küünarvarreprotees (kosmeetiline)

351,90

90%

10%

7001413

Küünarvarreprotees (funktsionaalne)

966,01

90%

10%

7001424

Õlavarreprotees

634,80

90%

10%

  (4) OÜ Rehabilitatsiooniabi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate õla- ja käeproteeside kood, nimetus, piirhind, kindlustatud isikult ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7003594

Randmeliigese eksartikulatsioonijärgneprotees

451,95

90%

10%

7004371

Küünarvarreprotees (kosmeetiline)

351,90

90%

10%

7003392

Küünarvarreprotees (funktsionaalne)

966,01

90%

10%

7003729

Õlavarreprotees

634,80

90%

10%

  (5) OÜ Jalaexperdi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate õla- ja käeproteeside kood, nimetus, piirhind, kindlustatud isikult ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7003820

Randmeliigese eksartikulatsioonijärgneprotees

451,95

90%

10%

7003718

Küünarvarreprotees (kosmeetiline)

351,90

90%

10%

7003527

Küünarvarreprotees (funktsionaalne)

966,01

90%

10%

7004652

Õlavarreprotees

634,80

90%

10%

  (6) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku üksiktellimusel valmistatava esmase varase õla- ja käeproteesi eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) üks kord parema kehapoole õla-, küünarvarre- või randmeproteesi eest;
  2) üks kord vasaku kehapooleõla-, küünarvarre- või randmeproteesi eest.

§ 41.  Esmased varased sõrmeproteesid

  (1) AS Gadoxi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate sõrmeproteeside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001143

Sõrmeprotees

31,05

90%

10%

  (2) Eesti Ortoosikeskuse OÜ esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate sõrmeproteeside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001266

Sõrmeprotees

31,05

90%

10%

  (3) OÜ Ortopeediakeskuse esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate sõrmeproteeside kood, nimetus, piirhind, kindlustatud isikult ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001389

Sõrmeprotees

31,05

90%

10%

  (4) OÜ Rehabilitatsiooniabi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate sõrmeproteeside kood, nimetus, piirhind, kindlustatud isikult ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7004270

Sõrmeprotees

31,05

90%

10%

  (5) OÜ Jalaexperdi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate sõrmeproteeside kood, nimetus, piirhind, kindlustatud isikult ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7003325

Sõrmeprotees

31,05

90%

10%

  (6) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku üksiktellimusel valmistatava esmase varase sõrmeproteesi eest tasu maksmise kohustuse üks kord kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
  1) kuni 5 parema käe sõrmeproteesi eest;
  2) kuni 5 vasaku käe sõrmeproteesi eest.

§ 42.  Esmased varased käimisraamid

  (1) AS Gadoxi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate käimisraamide kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001255

Käimisraam Argo

3381,01

90%

10%

  (2) Eesti Ortoosikeskuse OÜ esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate käimisraamide kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001378

Käimisraam Argo

3381,01

90%

10%

  (3) OÜ Ortopeediakeskuse esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate käimisraamide kood, nimetus, piirhind, kindlustatud isikult ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001491

Käimisraam Argo

3381,01

90%

10%

  (4) OÜ Rehabilitatsiooniabi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate käimisraamide kood, nimetus, piirhind, kindlustatud isikult ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7004449

Käimisraam Argo

3381,01

90%

10%

  (5) OÜ Jalaexperdi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate käimisraamide kood, nimetus, piirhind, kindlustatud isikult ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7004281

Käimisraam Argo

3381,01

90%

10%

  (6) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku üksiktellimusel valmistatava esmase varase käimisraami eest tasu maksmise kohustuse üks kord kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat.

§ 43.  Esmased varased proteesi kordushülsid

  (1) AS Gadoxi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteesi kordushülsside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001222

Sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss

462,30

90%

10%

7001233

Reieproteesi kordushülss

614,10

90%

10%

  (2) Eesti Ortoosikeskuse OÜ esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteesi kordushülsside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001345

Sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss

462,30

90%

10%

7001356

Reieproteesi kordushülss

614,10

90%

10%

  (3) OÜ Ortopeediakeskuse esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteesi kordushülsside kood, nimetus, piirhind, kindlustatud isikult ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7001468

Sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss

462,30

90%

10%

7001479

Reieproteesi kordushülss

614,10

90%

10%

  (4) OÜ Rehabilitatsiooniabi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteesi kordushülsside kood, nimetus, piirhind, kindlustatud isikult ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7004663

Sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss

462,30

90%

10%

7003617

Reieproteesi kordushülss

614,10

90%

10%

  (5) OÜ Jalaexperdi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteesi kordushülsside kood, nimetus, piirhind, kindlustatud isikult ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7003976

Sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss

462,30

90%

10%

7003213

Reieproteesi kordushülss

614,10

90%

10%

  (6) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku üksiktellimusel valmistatava esmase varase proteesi kordushülsi eest tasu maksmise kohustuse üheksa kuu jooksul pärast operatsiooni järgmises ulatuses:
  1) kuni kaks korda parema kehapoole puusa või reie kordushülsi eest;
  2) kuni kaks korda vasaku kehapoole puusa või reie kordushülsi eest.

§ 44.  Ravikontaktläätsed

  (1) Ravikontaktläätsede kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000861

Imikute ja kuni 6-aastaste lasteravikontaktlääts Silisoft

198,77

90%

10%

7000850

Imikute ja kuni 6-aastaste lasteravikontaktlääts Omniflex

  79,61

90%

10%

7000849

Imikute ja kuni 6-aastaste lasteravikontaktlääts Z6/ZP

  39,81

90%

10%

7000816

Keratopaatia ravikontaktläätsJohnson&Johnson

  19,91

90%

10%

7000827

Keratokoonuse kontaktlääts Gas permable

141,32

90%

10%

7000838

Kontaktlääts PMMA Keratoconus

101,18

90%

10%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike ravikontaktläätsede eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) keratokoonuse või imiku ja kuni 6-aastase lapse afaakia ravi korral kuni 24 ravikontaktläätse eest ühe silma kohta poolaastas;
  2) keratokoonuse või imiku ja kuni 6-aastase lapse afaakia ravi korral kuni 48 ravikontaktläätse eest kahe silma kohta poolaastas;
  3) keratopaatia ravi korral kuni 12 ravikontaktläätse eest ühe silma kohta poolaastas;
  4) keratopaatia ravi korral kuni 24 ravikontaktläätse eest kahe silma kohta poolaastas.

§ 45.  Põletushaigete surverõivad

  (1) OÜ Preante põletushaigete surverõivaste kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000793

Kehakate: varrukatega

106,15

90%

10%

7000872

Kehakate: varrukateta

  91,56

90%

10%

7000883

Särk: varrukatega

  84,59

90%

10%

7000894

Särk: lühikeste varrukatega

  75,97

90%

10%

7000906

Särk: varrukateta

  57,39

90%

10%

7000917

Rinnakutugi

  51,75

90%

10%

7000928

Korsett

  26,54

90%

10%

7000939

Pikad püksid

  76,30

90%

10%

7000940

„Jalgratturi püksid”

  62,36

90%

10%

7000951

Sukk: vöökinnitusega

  61,04

90%

10%

7000962

Sukk

  42,80

90%

10%

7000973

Põlvik

  29,86

90%

10%

7000984

Sokk

  25,87

90%

10%

7000995

Varrukas: pikk

  28,20

90%

10%

7001008

Varrukas: lühike

  20,57

90%

10%

7001019

Varrukas: rindkere kinnitusega

  45,12

90%

10%

7001020

Säär: lühike

  20,57

90%

10%

7001031

Säär: pikk

  38,15

90%

10%

7001042

Säär: vöökinnitusega

  61,37

90%

10%

7001053

Sõrmkinnas

  48,43

90%

10%

7001064

Poolkinnas

  21,23

90%

10%

7001075

Sõrmkinnas: pikk, küünarliigeseni

  55,07

90%

10%

7001086

Poolkinnas: pikk, küünarliigeseni

  33,51

90%

10%

7001097

Näomask: kinnine

  53,08

90%

10%

7001109

Näomask: avatud

  34,37

90%

10%

7001110

Lõua-kaela tugiside

  32,84

90%

10%

7001121

Survepael

    7,63

90%

10%

7001132

Rühiparandaja

  18,89

90%

10%

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirhind on üle 12-aastase kindlustatud isiku sama nimetusega kordussurverõiva korral 10% madalam.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirhind on alla 12-aastase kindlustatud isiku esimese surverõiva korral 10% madalam ja sama nimetusega kordussurverõiva piirhind esimese surverõiva piirhinnast veel 10% madalam.

  (4) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike põletushaigete surverõivaste eest tasu maksmise kohustuse ainult järgmistel juhtudel:
  1) põletusjärgsete armide raviks;
  2) sügavate põletushaavade korral nahasiirdamisoperatsioonijärgseks raviks;
  3) pindmiste dermaalsete põletushaavade (IIB aste) korral, kui haava epiteliseerumine kestab üle kolme nädala;
  4) korrigeerivate operatsioonide järel põletusarmide ja kontraktuuride retsidiivi vältimiseks põletusarmide aktiivse arengu perioodil (armi hüpereemia, kõrgenemine normaalsest nahapinnast, rigiidsus, valulikkus, sügelus).

§ 46.  Vahemahutid

  (1) Vahemahutite kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000760

NebuChamber®

35,61

90%

10%

7000771

Babyhaler®

20,53

90%

10%

7000782

Volumatic®

  5,99

90%

10%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule bronhiaalastma diagnoosi tõttu vajaliku vahemahuti eest tasu maksmise kohustuse ainult järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) kuni 10-aastasele lapsele ühe NebuChamber®’i eest;
  2) kuni 4-aastasele lapsele kahe Babyhaler®’i eest;
  3) 4–10-aastasele lapsele ühe Volumatic®’u eest kalendriaastas.

§ 47.  Ühekordsed põiekateetrid

  (1) Ühekordsete põiekateetrite kood, nimetus, piirhind, kindlustatud isikult ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000670

LoFricNelation kateeter

1,35

90%

10%

7000681

LoFric naiste kateeter, suurused 08CH–18CH

1,35

90%

10%

7000692

LoFric laste kateeter, suurused 06Ch–10Ch

1,35

90%

10%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule, kellel on kusepõie funktsiooni häired, vajaliku ühekordse põiekateetri eest tasu maksmise kohustuse poolaastas järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) neuroloogilise patoloogia (sclerosis multiplex, alumine parapleegia) tõttu püsiva kusepõie funktsiooni häire esmakordse diagnoosimise korral kuni 650 kateetri eest;
  2) onkoloogilise hea- või pahaloomulise patoloogia korral pärast vaagnapiirkonna kiiritust või operatsiooni kuni 350 kateetri eest;
  3) ureetra striktuuride korral pärast operatiivset ravi ureetra bužeerimise eesmärgil kuni 30 kateetri eest.

§ 48.  Insuliinipumbad

  (1) Insuliinipumpade kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt kindlustatud isikult ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7002852

Insuliinipump Paradigm MMT-712

1035,5  

90%

10%

7002706

Insuliinipump Paradigm MMT-512

1035,5  

90%

10%

7002841

Accu-Chek Spirit insuliinipump

1095,11

90%

10%

7003639

Insuliinipump Paradigm Veo MMT-754

1972,00

50%

50%

7003965

Insuliinipump Paradigm Veo MMT-554

1972,00

50%

50%

  (2) Haigekassa võtab üle diabeedihaigele kindlustatud isikule vajaliku insuliinipumba eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel ja ulatuses:
  1) kuni 4-aastasele lapsele 1 insuliinipumba eest;
  2) 5–18-aastasele isikule, kes on alla 5-aastaselt alustanud pumbaraviga või kellel on glükosüleeritud HbA1 üle 8,0 või kellel on esinenud sagedased hüpoglükeemiad või kellel on veresuhkru taseme suur kõikumine, 1 insuliinipumba eest 5 aasta jooksul.

§ 49.  Insuliinipumba adapterid

  (1) Insuliinipumba adapterite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7002245

Accu-Chek D-TRON PLUSS insuliinipumbaadapter 10 tk

69,87

90%

10%

  (2) Haigekassa võtab üle insuliinipumba adapteri eest tasu maksmise kohustuse Accu-Chek D-TRON Plus insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 70 Accu-Chek D-TRON Plus insuliinipumba adapteri eest kalendriaastas.

§ 50.  Insuliinipumba infusioonivahendid

  (1) Insuliinipumba infusioonivahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7002199

Quick-Set kanüül 109 cm, 9 mm 10 tk

146,73

90%

10%

7002201

Quick-Set kanüül 58 cm, 9 mm 10 tk

146,73

90%

10%

7002212

Quick-Set kanüül 58 cm, 6 mm 10 tk

146,73

90%

10%

7002739

Quick-Set infusioonikomplekt MMT396 10tk

127,48

90%

10%

7002740

Quick-Set infusioonikomplekt MMT397 10tk

127,48

90%

10%

7002751

Quick-Set infusioonikomplekt MMT398 10tk

127,48

90%

10%

7002762

Quick-Set infusioonikomplekt MMT399 10tk

127,48

90%

10%

7002795

Accu-Chek TenderLink infusioonivahendid10 tk

139,75

90%

10%

7002807

Accu-Chek TenderLink kanüülid 10 tk

  86,03

90%

10%

7002818

Accu-Chek Rapid-D Link kanüülid 25 tk

190,04

90%

10%

7002829

Accu-Chek Rapid-D Link kateetrid 10 tk

  44,87

90%

10%

7003189

Accu-Chek FlexLink Plusinfusioonivahendid (6;8;10 mm;40;70;100 cm) 10 tk

141,33

90%

10%

7003190

Accu-Chek FlexLink Plus Cannula kanüülid(6;8;10 mm) 10 tk

  86,99

90%

10%

  (2) Haigekassa võtab üle insuliinipumba infusioonivahendite eest tasu maksmise kohustuse MiniMed 508, Paradigm MMT-712, Paradigm MMT-512, Paradigm Veo MMT-754 ja Paradigm Veo MMT-554 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 120 kanüüli ja 120 kateetri eest kalendriaastas.

  (3) Haigekassa võtab üle insuliinipumba infusioonivahendite eest tasu maksmise kohustuse Accu-Chek D-TRON Plus ja Accu-Chek Spirit insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 120 kanüüli ja 70 kateetri eest kalendriaastas.

§ 51.  Insuliinipumba reservuaarid

  (1) Insuliinipumba reservuaaride kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7002223

MiniMed 508 3 ml reservuaar 10 tk

34,05

90%

10%

7002773

Reservuaar MMT-326/A 1,5 ml

28,91

90%

10%

7002784

Reservuaar MMT-332/A 3 ml

28,91

90%

10%

7002830

Accu-Chek insuliinipumba reservuaar 25 tk

71,13

90%

10%

  (2) Haigekassa võtab üle insuliinipumba reservuaaride eest tasu maksmise kohustuse MiniMed 508, Paradigm MMT-712, Paradigm MMT-512, Paradigm Veo MMT-754 ja Paradigm Veo MMT-554 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 100 reservuaari eest kalendriaastas.

  (3) Haigekassa võtab üle insuliinipumba reservuaaride eest tasu maksmise kohustuse Accu-Chek D-TRON Plus ja Accu-Chek Spirit insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 75 Accu-Chek Spirit insuliinipumba reservuaari eest kalendriaastas.

§ 52.  Insuliinipumba glükoosisensorid

  (1) Insuliinipumba glükoosisensorite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7003774

Glükoosisensor Sof-Sensor MMT-7002C 10tk

459,65

90%

10%

7004898

Glükoosisensorid MMT-7002D 4 tk

187,13

90%

10%

  (2) Haigekassa võtab üle insuliinipumba glükoosisensorite eest tasu maksmise kohustuse Paradigm Veo MMT-754 ja Paradigm Veo MMT-554 insuliinipumba ravi saavalt kindlustatud isikult järgmises ulatuses:
  1) kuni 4-aastase (kaasa arvatud) lapse puhul 48 glükoosisensori eest kalendriaastas;
  2) 5–18-aastase insuliinipumba ravil oleva isiku puhul, kellel on glükosüleeritud HbA1 üle 10,0 või kellel on esinenud sagedased hüpoglükeemiad või kes mõõdavad veresuhkrut üle 10 korra päevas, 12 glükoosisensori eest kalendriaastas.

§ 53.  Haavaplaastrid ja haavasidemed venoossete haavade raviks

  (1) Venoossete haavade haavaplaastrite ja haavasidemete kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatudisikuomaosalusemäär

7003055

Granuflex 10×10 cm N10

  31,35

50%

50%

7002964

Granuflex 15×15 cm N10

  69,09

50%

50%

7002975

Granuflex 20×20 cm N5

  58,37

50%

50%

7003066

Granuflex Bordered 6×6 cm N5

  19,03

50%

50%

7002919

Granuflex Bordered 10×10 cm N5

  32,48

50%

50%

7002908

Granuflex Bordered 10×13 cm N5

  39,85

50%

50%

7002953

Aquacel 5×5 cm N10

  17,47

50%

50%

7003033

Aquacel 10×10 cm N10

  39,64

50%

50%

7003022

Aquacel 15×15 cm N5

  44,45

50%

50%

7003011

Aquacel Ag 5×5 cm N10

  20,90

50%

50%

7003088

Aquacel Ag 10×10 cm N10

  45,28

50%

50%

7002986

Aquacel Ag 15×15 cm N5

  53,94

50%

50%

7003044

Aquacel Ag 20×30 cm N5

114,36

50%

50%

7004012

Askina Calgitrol Ag 10×10 cm

    4,89

50%

50%

7004382

Askina Calgitrol Ag 15×15 cm

  11,76

50%

50%

7003707

Askina Calgitrol Ag 20×20 cm

  17,46

50%

50%

7004427

Askina Calgitrol Thin 10×10 cm

    4,69

50%

50%

7004641

Askina Calgitrol Thin 15×15 cm

  11,25

50%

50%

7003943

Askina Calgitrol Thin 20×20 cm

  16,69

50%

50%

7003752

Askina Silnet 10×7,5 cm

    4,66

50%

50%

7003695

Askina Silnet 10×18 cm

  10,62

50%

50%

7004595

Askina Silnet 20×30 cm

  17,42

50%

50%

7003875

Askina Dressil 5×7 cm

    2,55

50%

50%

7003921

Askina Dressil 10×10 cm

    3,59

50%

50%

7004157

Askina Dressil 10×20 cm

    7,89

50%

50%

7003909

Askina Dressil 15×15 cm

    8,83

50%

50%

7004573

Askina Dressil 20×20 cm

  13,89

50%

50%

7004146

Askina Dressil Border 7,5×7,5 cm

    3,46

50%

50%

7004214

Askina Dressil Border 10×10 cm

    4,24

50%

50%

7004843

Askina Dressil Border 15×15 cm

    9,84

50%

50%

7004258

Mepilex 10×10 cm, N5

  19,45

50%

50%

7004696

Mepilex 15×15 cm, N5

  41,74

50%

50%

7004067

Mepilex Border 7,5×7,5 cm, N5

  14,94

50%

50%

7004809

Mepilex Border 10×10 cm, N5

  20,78

50%

50%

7004225

Mepilex Border 15×15 cm, N5

  44,16

50%

50%

7003404

Mepilex Border Sacrum 18×18 cm, N5

  38,09

50%

50%

7004607

Mepilex Lite 6×8,5 cm, N5

  13,79

50%

50%

7003853

Mepilex Lite 10×10 cm, N5

  16,91

50%

50%

7004775

Mepilex Lite 15×15 cm, N5

  39,38

50%

50%

7003224

Mepilex Transfer 15×20 cm, N5

78,7

50%

50%

7004584

Mepitel 5×7,5 cm, N10

  24,02

50%

50%

7004483

Mepitel 7,5×10 cm, N10

  40,02

50%

50%

7003415

Mepitel 10×18 cm, N10

76,9

50%

50%

7003819

Mepilex Ag 10×10 cm, N5

  42,45

50%

50%

7004528

Mepilex Ag 15×15 cm, N5

  88,27

50%

50%

7004191

Suprasorb X hydrobalance haavaside 20534(5×5 cm)

    2,98

50%

50%

7004685

Suprasorb X hydrobalance haavaside 20531(9×9 cm)

    5,96

50%

50%

7004764

Suprasorb X hydrobalance haavaside 20532(14×20 cm)

15,4

50%

50%

7003448

Suprasorb X hydrobalance riba-haavaside20533 (2×21 cm)

    6,87

50%

50%

7003550

Suprasorb X +PHMB / polüheksaniidigaantimikroobne hydrobalance haavaside20540 (5×5 cm)

    3,56

50%

50%

7004236

Suprasorb X +PHMB / polüheksaniidigaantimikroobne hydrobalance haavaside20541 (9×9 cm)

    7,01

50%

50%

7003561

Suprasorb X +PHMB / polüheksaniidigaantimikroobne hydrobalance haavaside20542 (14×20 cm)

  18,02

50%

50%

7003572

Suprasorb X +PHMB / polüheksaniidigaantimikroobne hydrobalance riba-haavaside20543 (2×21 cm)

    8,05

50%

50%

7004247

Vlivaktiv Ag aktiivsöe ja hõbedaga tampoon20700 (6,5×10 cm )

    3,11

50%

50%

7003640

Vlivaktiv Ag aktiivsöe ja hõbedaga tampoon20701 (10×10 cm)

    4,14

50%

50%

7003549

Vlivaktiv Ag aktiivsöe ja hõbedaga imavhaavaside 20705 (10×10 cm )

  5,2

50%

50%

7004674

Vlivaktiv Ag aktiivsöe ja hõbedaga imavhaavaside 20706 (10×20 cm)

    9,99

50%

50%

7004461

Suprasorb P haavapadi 20416 (7,5×7,5 cmkleepuv)

    2,09

50%

50%

7003279

Suprasorb P haavapadi 20417 (10×10 cmkleepuv)

  2,6

50%

50%

7003437

Suprasorb P haavapadi 20418 (15×15 cmkleepuv)

    6,14

50%

50%

7003628

Suprasorb P haavapadi 20419 (15×20 cmkleepuv)

    7,83

50%

50%

7003987

Suprasorb P haavapadi 20405 (5×5 cmmittekleepuv)

    1,62

50%

50%

7003662

Suprasorb P haavapadi 20406 (7,5×7,5 cmmittekleepuv)

    2,33

50%

50%

7004540

Suprasorb P haavapadi 20407 (10×10 cmmittekleepuv)

    3,25

50%

50%

7003369

Suprasorb P haavapadi 20408 (15×15 cmmittekleepuv)

    7,21

50%

50%

7004089

Suprasorb P haavapadi 20409 (15×20 cmmittekleepuv)

  10,08

50%

50%

7004876

Suprasorb A+Ag antimikroobnekaltsiumalginaat haavaside 20570 (5×5cm)

    1,82

50%

50%

7004124

Suprasorb A+Ag antimikroobnekaltsiumalginaat haavaside 20571 (10×10cm)

    5,05

50%

50%

7004865

Suprasorb A+Ag antimikroobnekaltsiumalginaat haavaside 20572 (10×20cm)

    8,96

50%

50%

7003808

Suprasorb A+Ag antimikroobnekaltsiumalginaat riba-haavaside 20573(30 cm / 2 g)

    7,78

50%

50%

7003471

Suprasorb A kaltsiumalginaat haavaside20440 (5×5 cm)

    1,16

50%

50%

7004326

Suprasorb A kaltsiumalginaat haavaside20441 (10×10 cm)

  2,2

50%

50%

7004629

Suprasorb A kaltsiumalginaat haavaside20442 (10×20 cm)

  4,8

50%

50%

7004731

Suprasorb A kaltsiumalginaat riba-haavaside 20445 (30 cm / 2 g)

    4,63

50%

50%

7003314

Suprasorb H hüdrokolloid haavaside 20430(14×16 cm sacrum)

  10,01

50%

50%

7003268

Suprasorb H hüdrokolloid haavaside 20402(20×20 cm standard)

    5,61

50%

50%

7003257

Suprasorb H hüdrokolloid haavaside 20401(15×15 cm standard)

    3,71

50%

50%

7003235

Suprasorb H hüdrokolloid haavaside 20403(10×10 cm standard)

    1,74

50%

50%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast venoosse haavandi diagnoosimist kuni 24 haavaplaastri või haavasideme eest ühe venoosse jalahaavandi kohta.

§ 54.  Haavaplaastrid ja haavasidemed diabeetiliste haavandite raviks

  (1) Diabeetiliste haavandite haavaplaastrite ja haavasidemete kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on sätestatud käesoleva määruse § 53 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast diabeetilise haavandi diagnoosimist kuni 28 haavaplaastri või haavasideme eest ühe diabeetilise jalahaavandi kohta.

§ 55.  Haavaplaastrid ja haavasidemed lamatishaavandite raviks

  (1) Lamatishaavandite haavaplaastrite ja haavasidemete kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on sätestatud käesoleva määruse § 53 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast lamatishaavandi diagnoosimist kuni 20 haavaplaastri või haavasideme eest ühe lamatishaavandi kohta.

§ 56.  Haavaplaastrid ja haavasidemed põletushaavade raviks

  (1) Põletushaavade haavaplaastrite ja haavasidemete kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on sätestatud käesoleva määruse § 53 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast põletushaava tekkimist kuni 8 haavaplaastri või haavasideme eest ühe põletushaava kohta.

§ 57.  Haavaplaastrid ja haavasidemed kiiritusjärgsete haavade raviks

  (1) Kiiritusjärgsete haavade haavaplaastrite ja haavasidemete kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on sätestatud käesoleva määruse § 53 lõikes 1.

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul pärast kiiritushaava tekkimist kuni 8 haavaplaastri või haavasideme eest ühe kiiritusjärgse haava kohta.

§ 58.  Haavaplaastrid ja haavasidemed Epidermolysis bullosa raviks

  (1) haavaplaastrite ja haavasidemete kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr Epidermolysis bullosa raviks on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7004258

Mepilex 10×10 cm, N5

19,45

50%

50%

7004696

Mepilex 15×15 cm, N5

41,74

50%

50%

7004607

Mepilex Lite 6×8,5 cm, N5

13,79

50%

50%

7003853

Mepilex Lite 10×10 cm, N5

16,91

50%

50%

7004775

Mepilex Lite 15×15 cm, N5

39,38

50%

50%

7003224

Mepilex Transfer 15×20 cm, N5

78,7  

50%

50%

7004191

Suprasorb X hydrobalance haavaside20534 (5×5 cm)

  2,98

50%

50%

7004685

Suprasorb X hydrobalance haavaside20531 (9×9 cm)

  5,96

50%

50%

7004764

Suprasorb X hydrobalance haavaside20532 (14×20 cm)

15,4  

50%

50%

7003448

Suprasorb X hydrobalance riba-haavaside20533 (2×21 cm)

  6,87

50%

50%

7003550

Suprasorb X +PHMB/ polüheksaniidigaantimikroobne hydrobalance haavaside20540 (5×5 cm)

  3,56

50%

50%

7004236

Suprasorb X +PHMB/ polüheksaniidigaantimikroobne hydrobalance haavaside20541 (9×9 cm)

  7,01

50%

50%

7003561

Suprasorb X +PHMB/ polüheksaniidigaantimikroobne hydrobalance haavaside20542 (14×20 cm)

18,02

50%

50%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule Epidermolysis Bullosa raviks vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse kuni 60 haavaplaastri või haavasideme eest kalendriaastas.

§ 59.  Automaatse püsiva positiivrõhu aparaat (CPAP-seade)

  (1) Automaatse püsiva positiivrõhu aparaadi (CPAP-seadme) kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7004618

CPAP seade ResMed S9 AutoSet

590,42

90%

10%

7003482

REMstar Auto A-Flex W/SD Card INT

587,54

90%

10%

  (2) Haigekassa võtab üle automaatse püsiva positiivrõhu aparaadi (CPAP-seadme) eest tasu maksmise kohustuse kindlustatud isikult, kellel on eelnevalt rõhu testimine AUTO-CPAP-aparaadiga osutunud edukaks, üks kord viie aasta jooksul järgmistel tingimustel:
  1) alla 16-aastastel patsientidel, kellel on diagnoositud raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või apnoe hüpopnoe indeks (AHI) on ≥30) või keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb kardiorespiratoorne puudulikkus, hüpertensioon, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia;
  2) 16-aastastel ja vanematel patsientidel, kellel on diagnoositud raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või AHI on ≥30) või keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb vähemalt üks järgmistest seisunditest: kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga; öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk; kodade virvendusarütmia; kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega (alates NYHA II); infarkti- või insuldijärgne seisund, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia.

§ 60.  CPAP-seadme maskid

  (1) CPAP-seadme maskide kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

CPAP seadme maskide nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7004494

Ninamask Ultra Mirage II 21×35×10

136,25

90%

10%

7003831

Ninamask Mirage Micro 25,5×40×8

145,33

90%

10%

7004393

Ninamask Activa LT 25,5×40×8,5

145,33

90%

10%

7004001

Ninamask Vista 25,5×40×8

145,33

90%

10%

7004506

Ninamask Swift LT (sõõrmemask)25,5×48×6

145,33

90%

10%

7004203

Ninamask Swift FX (sõõrmemask)21×30×5

145,33

90%

10%

7003897

Täisnäomask UltraMirage 25×40×10

240,71

90%

10%

7004887

Ninamask Mirage FX 21×38×8,5

136,25

90%

10%

7004056

Täisnäomask Mirage Quattro25×40×10

240,71

90%

10%

7004034

Täisnäomask Quattro FX 27×44×10

240,71

90%

10%

7003358

Ninamask Comfort Classic (S, M)

  94,33

90%

10%

7004539

Ninamask Comfort Gel (S, M, L)

  94,33

90%

10%

7003280

Ninamask Profile Lite (S, M, L)

125,71

90%

10%

7003864

Ninamask Comfort Select

162,02

90%

10%

7004630

Suu-ninamask Comfort Full (S,M,L)

162,02

90%

10%

7004179

Suu-ninamask ComfortGel Full (S,M,L)

226,7  

90%

10%

7003370

Mask Comfort Lite 2 komplekt

242,67

90%

10%

  (2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku automaatse püsiva positiivrõhu aparaadi (CPAP-seadme) maski eest tasu maksmise kohustuse üks kord kalendriaastas käesoleva määruse § 59 lõikes 2 sätestatud tingimustel.

§ 61.  Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

  (1) Arst, kellel on meditsiiniseadme kaardi väljakirjutamise õigus, on kohustatud meditsiiniseadme kaardi välja kirjutama elektroonilisel kujul ja see salvestatakse retseptikeskuses. Meditsiiniseadet väljastav isik on kohustatud meditsiiniseadme kaarti töötlema retseptikeskuses, lisades meditsiiniseadme müügiga seotud info, mis salvestatakse samuti retseptikeskuses.

  (2) Haigekassa võtab üle tasu maksmise kohustuse ainult sellise haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest, mille kohta arst on vormistanud retseptikeskuses meditsiiniseadme kaardi meditsiiniseadme väljakirjutamisega seotud järgmiste andmetega:
  1) meditsiiniseadme kaardi kohta;
  2) tervishoiuteenuse osutaja kohta;
  3) patsiendi kohta;
  4) meditsiiniseadme ja lubatud koguse kohta.

  (3) Andmed meditsiiniseadme kaardi kohta on järgmised:
  1) liik;
  2) väljakirjutamise kuupäev;
  3) meditsiiniseadme väljaostmiseks patsiendi antava volituse liik.

  (4) Andmed tervishoiuteenuse osutaja kohta on järgmised:
  1) tervishoiuteenuse osutaja äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood;
  2) tervishoiutöötaja registreerimistõendi number;
  3) tervishoiutöötaja eriala;
  4) tervishoiutöötaja telefoninumber.

  (5) Andmed patsiendi kohta on järgmised:
  1) ees- ja perekonnanimi (Eesti isikukoodi puudumise või Eesti kindlustuskaitse kehtetuse korral);
  2) Eesti isikukood või selle puudumisel muu isikut identifitseeriv kood;
  3) sünniaeg (Eesti isikukoodi puudumisel);
  4) sugu (Eesti isikukoodi puudumisel);
  5) elukohariik;
  6) teise Euroopa Liidu liikmesriigi kehtiva kindlustuskaitse korral kindlustuskaitset tõendava dokumendi liik; Euroopa ravikindlustuskaardi number; Euroopa ravikindlustuskaardi, Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi väljastanud riik; Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi väljastamise kuupäev; Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi kehtivuse alguse kuupäev; Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi kehtivuse lõppemise kuupäev ja Euroopa ravikindlustuskaardi, asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi väljastanud asutus.

  (6) Andmed meditsiiniseadme ja lubatud koguse kohta on järgmised:
  1) meditsiiniseade;
  2) soodustuse protsent;
  3) lubatud kogus;
  4) lubatud koguse väljaostmise perioodi alguskuupäev;
  5) lubatud koguse väljaostmise perioodi lõppkuupäev.

  (7) Meditsiiniseadme väljastamisel on meditsiiniseadme müüja kohustatud kontrollima meditsiiniseadme kaardilt haigekassa tasutava meditsiiniseadme koguse vastavust käesoleva määruse §-des 2–60 nimetatud tingimustele ning kandma retseptikeskusesse järgmised meditsiiniseadme müügi andmed:
  1) apteegiteenuse osutaja või meditsiiniseadme väljastanud muu juriidilise isiku kohta;
  2) patsiendi kohta;
  3) meditsiiniseadme ja meditsiiniseadme väljastamise kohta.

  (8) Andmed apteegiteenuse osutaja või meditsiiniseadme väljastanud muu juriidilise isiku kohta on järgmised:
  1) tegevuskoht;
  2) farmatseudi või proviisori registreerimistõendi number või meditsiiniseadme väljastanud muu isiku asjakohase tõendi number.

  (9) Andmed patsiendi kohta on Eesti isikukood või selle puudumisel muu isikut identifitseeriv kood.

  (10) Andmed meditsiiniseadme ja meditsiiniseadme väljastamise kohta on järgmised:
  1) meditsiiniseadme nimetus;
  2) kogus;
  3) hind;
  4) Eesti Haigekassa tasutav summa;
  5) soodustuse protsent;
  6) väljastamise kuupäev;
  7) ostja Eesti isikukood või selle puudumisel muu isikut identifitseeriv kood.

  (11) Kui välja on kirjutatud meditsiiniseade, mis meditsiiniseadme müüjal hetkel puudub, peab meditsiiniseadme müüja meditsiiniseadme hankima mõistliku aja jooksul arvates meditsiiniseadme väljaostja pöördumisest meditsiiniseadme müüja poole.

  (12) Teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikule meditsiiniseadme müümisel saadab apteegiteenuse osutaja haigekassale samaaegselt koondarve esitamisega koopia nimetatud isiku kehtivast Euroopa ravikindlustuskaardist, selle asendussertifikaadist või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohasest tõendist (E112, E123).

§ 62.  Tasu maksmise kohustuse ülevõtmine kuni 31. detsembrini 2012. aastal

  (1) Meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks on arsti otsus, mis on vormistatud saatekirjale.

  (2) Haigekassa võtab üle tasu maksmise kohustuse ainult sellise haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest, mille kohta arst on vormistanud sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord” § 4 lõike 1 punktis 4 ja §-des 29–32 kehtestatud saatekirja, mis sisaldab järgmisi täiendavaid andmeid meditsiiniseadme vajaduse kohta:
  1) meditsiiniseadme nimetus ja kogus;
  2) operatsiooni/trauma kuupäev käesoleva määruse §-des 32–38 ja 39–43 nimetatud meditsiiniseadme korral;
  3) meditsiiniseadme kirjeldus käesoleva määruse §-des 32–43 ja 45 nimetatud meditsiiniseadme korral.

  (3) Käesoleva määruse §-des 2–31, 44 ja 46–60 nimetatud meditsiiniseadmele esmakordse saatekirja saamisel vormistab haigekassa kindlustatud isikule meditsiiniseadme kaardi, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) meditsiiniseadme kaardi number;
  2) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
  3) kindlustatud isiku isikukood;
  4) arsti saatekirjas märgitud andmed määratud meditsiiniseadme ja koguse kohta;
  5) meditsiiniseadme väljastamise kuupäev ja kogus;
  6) meditsiiniseadme müüja nimetus;
  7) meditsiiniseadme nimetus;
  8) meditsiiniseadme väljastaja allkiri.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhtudel on kindlustatud isik kohustatud esitama meditsiiniseadme müüjale meditsiiniseadme kaardi.

  (5) Meditsiiniseadme väljastamisel on meditsiiniseadme müüja kohustatud kontrollima meditsiiniseadme kaardilt haigekassa tasutava meditsiiniseadme koguse vastavust käesoleva määruse §-des 2–31, 44 ja 46–60 nimetatud tingimustele ning kandma meditsiiniseadme kaardile käesoleva määruse §-des 2–31, 44 ja 46–60 sätestatud meditsiiniseadme müügi andmed.

  (6) Meditsiiniseadme kaardi kaotamisel vormistatakse kindlustatud isikule meditsiiniseadme kaardi duplikaat.

  (7) Meditsiiniseadme kaardi kasutamiskõlbmatuks muutumisel väljastatakse kindlustatud isikule meditsiiniseadme kaardi duplikaat pärast kasutamiskõlbmatuks muutunud kaardi tagastamist haigekassale.

  (8) Meditsiiniseadme kaardi duplikaadi väljastamisel märgitakse sellele jooksva arvestusperioodi meditsiiniseadme müügi andmed.

§ 63.  Insuliinipumpade piirhinna, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäära ja kindlustatud isiku omaosaluse määra rakendamine kuni 31. märtsini 2012. aastal

  Kuni 31. märtsini 2012. a kehtivad insuliinipumpade piirhinnad, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr järgmiselt:

Kood

Insuliinipumpade nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7002188

Insuliinipump MiniMed 508

1259,26

90%

10%

7002234

Accu-Chek D-TRON PLUSinsuliinipump

1363,75

83%

17%

7002852

Insuliinipump Paradigm MMT-712

1253,95

90%

10%

7002706

Insuliinipump Paradigm MMT-512

1253,95

90%

10%

7002841

Accu-Chek Spirit insuliinipump

2234,81

51%

49%

7003639

Insuliinipump Paradigm Veo MMT-754

1972     

58%

42%

7003965

Insuliinipump Paradigm Veo MMT-554

1972     

58%

42%

§ 64.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalministri 9. jaanuari 2009. a määrus nr 5 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord” (RT I, 30.12.2010, 23) tunnistatakse kehtetuks.

§ 65.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

  (2) Määruse § 48 lõige 1 jõustub 1. aprillil 2012. a.

  (3) Määruse § 61 jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json