Teksti suurus:

Töölepingu seaduse § 177 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2012, 15

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.12.2012 otsus nr 214

Töölepingu seaduse § 177 muutmise seadus

Vastu võetud 12.12.2012

§ 1.  Töölepingu seaduse muutmine

Töölepingu seaduse (RT I 2009, 5, 35) § 177 punktiga 8 muudetava tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 31 lõike 1 tekstis asendatakse arv „50” arvuga „35”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json