Teksti suurus:

Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2013, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
18.12.2013 otsus nr 343

Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 05.12.2013

§ 1.  Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmine

Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 137 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. juulil.”.

§ 2.  Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimisega seonduvalt seaduste muutmise seaduse muutmine

Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimisega seonduvalt seaduste muutmise seaduse (RT I, 01.06.2013, 1) § 17 lõikes 2 asendatakse sõna „jaanuaril” sõnaga „juulil”.

§ 3.  Elektrituruseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse muutmine

Elektrituruseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse (RT I, 12.12.2011, 2) § 3 lõikes 2 asendatakse sõna „jaanuaril” sõnaga „juulil”.

§ 4.  Elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmine

Elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (RT I, 28.06.2012, 1) § 7 lõikes 4 asendatakse sõna „jaanuaril” sõnaga „juulil”.

§ 5.  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmine

Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (RT I, 29.06.2012, 2) § 25 lõikes 3 asendatakse sõna „jaanuaril” sõnaga „juulil”.

§ 6.  Kutseõppeasutuse seaduse muutmine

Kutseõppeasutuse seaduse § 88 lõikes 2 asendatakse sõna „jaanuaril” sõnaga „juulil”.

§ 7.  Meediateenuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse muutmine

Meediateenuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse (RT I, 11.06.2013, 1) § 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 29 ja 31 jõustuvad 2014. aasta 1. jaanuaril ning § 4 jõustub 2014. aasta 1. juulil.”.

§ 8.  Muuseumiseaduse muutmine

Muuseumiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 38 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „ning § 35”;

2) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva seaduse § 35 jõustub 2014. aasta 1. juulil.”.

§ 9.  Politsei ja piirivalve seaduse, päästeseaduse ja päästeteenistuse seaduse muutmise ning asutuste ümberkorraldamisest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmine

Politsei ja piirivalve seaduse, päästeseaduse ja päästeteenistuse seaduse muutmise ning asutuste ümberkorraldamisest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse (RT I, 29.12.2011, 1) § 61 lõikes 2 asendatakse sõna „jaanuaril” sõnaga „juulil”.

§ 10.  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse muutmine

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduses (RT I, 11.07.2013, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „§ 76,” tekstiosaga „§ 76 ning” ja lõikest jäetakse välja tekstiosa „ja käesoleva seaduse § 7”;

2) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva seaduse § 7 jõustub 2014. aasta 1. juulil.”.

§ 11.  Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmine

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 41 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) iseseisvalt statsionaarse õendusabi osutamiseks loa taotlemisel konsulteeriva arsti nimi, isikukood ja kontaktandmed;”;

2) paragrahvi 42 lõiget 11 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) iseseisvalt statsionaarse õendusabi osutamise loa korral konsulteeriva arsti nimi, isikukood ja kontaktandmed.”;

3) paragrahvi 47 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) muutustest tervishoiutöötajate ja käesoleva seaduse § 43 lõikes 1 nimetatud isikute koosseisus ning õendushaiglas konsulteeriva arsti vahetumisest viivitamata alates vastavatest muutustest teadasaamisest, näidates ära muudatuse toimumise kuupäeva;”;

4) paragrahvi 665 lõikes 3 asendatakse sõnad „2013. aasta 31. detsembriks” sõnadega „2014. aasta 30. juuniks”.

§ 12.  Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmine

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduses (RT I, 11.06.2013, 2) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 2, 4, 5, 10 ja 11 ning §-d 3 ja 4 jõustuvad 2014. aasta 1. jaanuaril.”;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva seaduse § 2 jõustub 2014. aasta 1. juulil.”.

§ 13.  Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seaduse muutmine

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seaduse (RT I, 29.06.2012, 4) § 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva seaduse § 2 jõustub 2014. aasta 1. juulil.”.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json