Teksti suurus:

Sõjaväelise auastme eraldusmärgid

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2015, 2

Sõjaväelise auastme eraldusmärgid

Vastu võetud 17.12.2015 nr 32

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 22 lõike 21 alusel.

§ 1.   Sõjaväelise auastme eraldusmärgi kirjeldus

  (1) Sõjaväelise auastme eraldusmärk näitab isikule antud sõjaväelist auastet.

  (2) Sõjaväelise auastme eraldusmärgi kujundus arvestab sõjaväelise auastme saanud isiku sõjaväelist väljaõpet lähtuvalt väeliigist. Maaväe ja õhuväe sõjaväelise auastme eraldusmärkide kujundus on sarnane.

  (3) Sõjaväelise auastme eraldusmärkide kirjeldused on toodud käesoleva määruse lisades 1–4.

§ 2.   Sõjaväelise auastme eraldusmärgi värvus

  (1) Sõjaväelise auastme eraldusmärgi värvus sõltub vormiriietusest, mille juures sõjaväelise auastme eraldusmärki kantakse.

  (2) Sõjaväelise auastme eraldusmärkide värvused on toodud käesoleva määruse lisas 5.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kaitseministri 21. oktoobri 2013. a määrus nr 50 „Sõjaväeliste auastmete eraldusmärgid” tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

Hannes Hanso
Minister

Mikk Marran
Kantsler

Lisa 1 Maa- ja õhuväe sõjaväelise auastme eraldusmärgid

Lisa 2 Mereväe sõjaväelise auastme eraldusmärgid

Lisa 3 Maa- ja õhuväe sõjaväelise auastme eraldusmärgid õhtuvormil

Lisa 4 Mereväe sõjaväelise auastme eraldusmärgid tava- ja õhtuvormil

Lisa 5 Sõjaväelise auastme eraldusmärkide värvus lähtuvalt vormiriietusest

/otsingu_soovitused.json