Teksti suurus:

Käibemaksuvabad inimorganid ja -koed, inimveri ja inimverest valmistatud veretooted ning rinnapiim

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2015, 6

Käibemaksuvabad inimorganid ja -koed, inimveri ja inimverest valmistatud veretooted ning rinnapiim

Vastu võetud 17.12.2015 nr 59

Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse § 16 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Käibemaksuvabad inimorganid ja -koed, inimveri ja inimverest valmistatud veretooted ning rinnapiim

  Käibemaksuga ei maksustata järgmisi nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruses (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675) sisalduvaid tariifset klassifikatsiooni omavaid:

 
 
Kombineeritud nomenklatuuri
kaubakood
1)
käitlemiseks ja siirdamiseks mõeldud inimpäritoluga kudesid ja elundeid;
ex 3001 20 10
ex 3001 90 20
2)
rinnapiima;
ex 3001 20 10
3)
inimverest valmistatud antiseerumeid;
ex 3002 10 10
4)
inimpäritolu hemoglobiini, vereglobuliine ja seerumglobuliine;
ex 3002 10 91
5)
inimverd ja inimverest valmistatud veretooteid, sh vereplasma ja hüübimisfaktorid.
ex 3002 10 98
ex 3002 90 10

§ 2.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalministri 26. aprilli 2004. a määrus nr 33 „Käibemaksuvabad inimorganid ja -koed, inimveri ja inimverest valmistatud veretooted ning rinnapiim” (RTL 2004, 54, 921) tunnistatakse kehtetuks.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json