Teksti suurus:

Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2015, 10

Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ muutmine

Vastu võetud 17.12.2015 nr 63

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 56 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruses nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 3 lõikest 12 jäetakse välja teine lause;
2) lisa 1 „Tervishoiuasutus“ asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;
3) lisa 2 „Haigla“ asendatakse käesoleva määruse lisaga 2;
4) lisa 7 „Päevaravi“ asendatakse käesoleva määruse lisaga 3;
5)lisa 10 „Tervishoiutöötajad“ asendatakse käesoleva määruse lisaga 4.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määruse § 1 punktid 2–4 jõustuvad 1. jaanuaril 2016. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Tervishoiuasutus

Lisa 2 Haigla

Lisa 3 Päevaravi

Lisa 4 Tervishoiutöötajad

/otsingu_soovitused.json