Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2012. a määruse nr 27 „Avalikku ülesannet täitva asutuse ja isiku poolt kohaliku omavalitsusüksuse pädevale asutusele elukohateate ja sideandmete edastamise kord ning elukohateateid edastavate ja sideandmeid rahvastikuregistrisse kandvate asutuste loetelu kehtestamine” ja Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 74 „Isikule uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise avalduses esitatavate andmete loetelu” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2015, 13

Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2012. a määruse nr 27 „Avalikku ülesannet täitva asutuse ja isiku poolt kohaliku omavalitsusüksuse pädevale asutusele elukohateate ja sideandmete edastamise kord ning elukohateateid edastavate ja sideandmeid rahvastikuregistrisse kandvate asutuste loetelu kehtestamine” ja Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 74 „Isikule uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise avalduses esitatavate andmete loetelu” muutmine

Vastu võetud 17.12.2015 nr 134

Määrus kehtestatakse rahvastikuregistri seaduse § 411 lõigete 3 ja 5 ning nimeseaduse § 16 lõike 8 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2012. a määruse nr 27 „Avalikku ülesannet täitva asutuse ja isiku poolt kohaliku omavalitsusüksuse pädevale asutusele elukohateate ja sideandmete edastamise kord ning elukohateateid edastavate ja sideandmeid rahvastikuregistrisse kandvate asutuste loetelu kehtestamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2012. a määruses nr 27 „Avalikku ülesannet täitva asutuse ja isiku poolt kohaliku omavalitsusüksuse pädevale asutusele elukohateate ja sideandmete edastamise kord ning elukohateateid edastavate ja sideandmeid rahvastikuregistrisse kandvate asutuste loetelu kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) Politsei- ja Piirivalveamet.”;

2) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) Politsei- ja Piirivalveamet;”;

3) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) Riigi Infosüsteemi Amet.”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 74 „Isikule uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise avalduses esitatavate andmete loetelu” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 74 „Isikule uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise avalduses esitatavate andmete loetelu” § 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 16 järgmises sõnastuses:

„16) isiku nõusolek elektrooniliseks suhtlemiseks.”.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Hanno Pevkur
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json