Teksti suurus:

Isikule uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise avalduses esitatavate andmete loetelu

Isikule uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise avalduses esitatavate andmete loetelu - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2015, 17

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Isikule uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise avalduses esitatavate andmete loetelu

Vastu võetud 17.06.2010 nr 74
RT I 2010, 34, 186
jõustumine 01.07.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2015RT I, 22.12.2015, 1301.01.2016

Määrus kehtestatakse «Nimeseaduse» § 16 lõike 8 alusel.

§ 1. Avalduses esitatavad andmed

 (1) Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise avalduses (edaspidi avaldus) esitatakse järgmised andmed:
 1) ees- ja perekonnanimi;
 2) isikukood;
 3) sünnikoht (riik, maakond, vald/linn);
 4) elukoht (riik, maakond, vald/linn, küla/tänav, maja ja korteri number);
 5) kontaktandmed (telefon, e-posti aadress);
 6) kodakondsus;
 7) perekonnaseis;
 8) uue perekonnanime taotlemisel punktides 1–7 sätestatud andmed alaealiste laste kohta, kes kannavad avalduse esitajaga ühist perekonnanime ja soovivad oma vanema uut perekonnanime;
 9) taotletav uus eesnimi ja/või perekonnanimi;
 10) uue nime taotlemise põhjus;
 11) avaldusele lisatud dokumentide loetelu;
 12) rahvus;
 13) emakeel;
 14) haridus;
 15) tegevusala;
 16) isiku nõusolek elektrooniliseks suhtlemiseks.
[RT I, 22.12.2015, 13 - jõust. 01.01.2016]

 (2) Kui uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmist taotletakse alaealisele lapsele ja vanematel on lapse suhtes ühine hooldusõigus, annab teine vanem nõusoleku alaealisele lapsele uue nime andmiseks.

 (3) Lõikes 2 sätestatud juhul esitab teine vanem alaealisele lapsele uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise avalduses enda ees- ja perekonnanime ja isikukoodi ning kinnitab lapsele uue nime andmise nõusolekut oma allkirjaga.

§ 2. Statistilised andmed

  Avaldusele lisatakse märkus selle kohta, et § 1 lõike 1 punktides 12–15 nimetatud andmeid kogutakse statistilisel eesmärgil ning nende esitamine on vabatahtlik.

§ 3. Endise nime taastamise avaldus

  Isikule antud uuest eesnimest, perekonnanimest või isikunimest loobumisel ning endise eesnime, perekonnanime või isikunime taastamise taotlemisel esitatakse käesolevas määruses sätestatud andmed.

§ 4. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2010. a.