Teksti suurus:

Riigimetsa majandajatele aastateks 2017–2021 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2016, 12

Riigimetsa majandajatele aastateks 2017–2021 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine

Vastu võetud 15.12.2016 nr 69

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 45 lõike 5 alusel.

Riigimetsas aastateks 2017–2021 uuendusraie optimaalne pindala, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide viisi, riigimetsa majandajate kaupa on järgmine:


Riigimetsa majandaja
Uuendusraiete pindala (ha)
Mänd
Kuusk
Kask
Haab
Teised
puuliigid
Kokku
Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas
Riigimetsa Majandamise Keskus
18 970
9515
17 740   
4670   
3770
54 665
Kaitseministeeriumi valitsemisalas
Riigimetsa Majandamise Keskus
     320
  205
  320
 30
  110
     985
Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas
Järvselja Õppe- ja Katsemetskond
       95
    20
     142,5
    12,5
    35
     305
Luua Metsanduskool
       90
    50
  120
 10
    10
     280
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
       90
    30
    95
 60
      0
     275
KOKKU
19 565
9820
18 417,5
4782,5
3925
56 510

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

/otsingu_soovitused.json