Teksti suurus:

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2016, 15

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” muutmine

Vastu võetud 16.12.2016 nr 57

Määrus kehtestatakse sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 4 alusel.

§ 1.   Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” muutmine

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruses nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 11 asendatakse sõnad „seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetust” sõnadega „lasterikka pere toetust seitset või enamat last kasvatavale perele”;

2) paragrahvi 2 lõikes 13 asendatakse sõnad „seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetuse” sõnadega „lasterikka pere toetuse seitset või enamat last kasvatavale perele”;

3) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse sõnad „„Riiklike peretoetuste seaduse” §-s 6” sõnadega „„Perehüvitiste seaduse” §-s 18”;

4) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse sõnad „eestkostjaks määramise või perekonnas hooldamise seadmise kohtumääruse” sõnadega „eestkostja määramise kohtumääruse või lapse perekonnas hooldamise lepingu”;

5) paragrahvi 4 lõikes 4 asendatakse sõnad „seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetust” sõnadega „lasterikka pere toetust seitset või enamat last kasvatavale perele”.

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Käesolev määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Määruse § 1 punktid 1, 2 ja 5 jõustuvad 2017. aasta 1. juulil.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json