Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 22. detsembri 2011. a määruse nr 71 „Arhivaalide kasutamisega seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasu määrad” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2016, 16

Haridus- ja teadusministri 22. detsembri 2011. a määruse nr 71 „Arhivaalide kasutamisega seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasu määrad” muutmine

Vastu võetud 19.12.2016 nr 63

Määrus kehtestatakse arhiiviseaduse § 3 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Haridus- ja teadusministri 22. detsembri 2011. a määruses nr 71 „Arhivaalide kasutamisega seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasu määrad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „koopiate” sõnadega „ja reproduktsioonide”;

2) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. aastal.

Mailis Reps
Minister

Janar Holm
Kantsler

Lisa Tasuliste teenuste loetelu ja rakendatavad tasu määrad

/otsingu_soovitused.json