Teksti suurus:

Toidu- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määra kehtestamine 2017. aastaks

Toidu- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määra kehtestamine 2017. aastaks - sisukord
Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2016, 24

Toidu- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määra kehtestamine 2017. aastaks

Vastu võetud 20.12.2016 nr 72

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 493 lõike 5 ja veterinaarkorralduse seaduse § 353 lõike 8 alusel.

§ 1.  Toidu- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2017. aastal

  Toidu- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2017. aastal on 11,5 eurot.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler