Teksti suurus:

Rahandusministri 13. jaanuari 2011. a määruse nr 2 „Erisoodustuse hinna määramise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2017, 1

Rahandusministri 13. jaanuari 2011. a määruse nr 2 „Erisoodustuse hinna määramise kord” muutmine

Vastu võetud 18.12.2017 nr 100

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 48 lõike 7 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Rahandusministri 13. jaanuari 2011. a määruses nr 2 „Erisoodustuse hinna määramise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kui erisoodustuseks on tööandja omandis või valduses oleva sõiduauto kasutada võimaldamine, arvestatakse sõiduauto vanust maksustamisperioodi viimase kuupäeva seisuga.”;

2) paragrahvi 2 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „(välja arvatud sõiduauto)”;

3) paragrahvi 6 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Kui erisoodustuseks on töötaja majutamise kulude katmine, loetakse erisoodustuseks maksuvaba piirmäära ületav osa. Maksuvaba piirmäär töötaja kohta ühes kalendrikuus on sõltuvalt majutamise asukohast 100 või 200 eurot, kuid mitte rohkem kui 200 eurot kalendrikuus iga majutatava töötaja kohta.”.

§ 2.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json