Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 20. juuni 2016. a määruse nr 37 „Pärnumaa Kutsehariduskeskuse põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2017, 2

Haridus- ja teadusministri 20. juuni 2016. a määruse nr 37 „Pärnumaa Kutsehariduskeskuse põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 15.12.2017 nr 35

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 6 lõike 3 alusel.

§ 1.   Haridus- ja teadusministri 20. juuni 2016. a määruse nr 37 „Pärnumaa Kutsehariduskeskuse põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 12. juuni 2016. a määruses nr 37 „Pärnumaa Kutsehariduskeskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kool asub Pärnu maakonnas, Pärnu linnas.

(2) Kooli postiaadress on Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn 80047, Niidupargi tn 12.”;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) müüa praktilise töö käigus või muul moel kooli ülesannete täitmisel toodetud õmblus-, metalli-, puidutooteid, toiduaineid, valmistoitu ning pagari- ja kondiitritooteid.”;

4) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kool viib oma struktuuri vastavusse käesoleva määruses sätestatuga hiljemalt 1. veebruariks 2018. a.”.

§ 2.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Mailis Reps
Minister

Tea Varrak
Kantsler

/otsingu_soovitused.json