Teksti suurus:

Toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2021. aastal

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2021
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2020, 5

Toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2021. aastal

Vastu võetud 17.12.2020 nr 78

Määrus kehtestatakse söödaseaduse § 293 lõike 6, toiduseaduse § 493 lõike 5 ja veterinaarkorralduse seaduse § 353 lõike 8 alusel.

§ 1.   Toidujärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2021. aastal

  Toidujärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2021. aastal on 23,84 eurot.

§ 2.   Söödajärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2021. aastal

  Söödajärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2021. aastal on 33,70 eurot.

§ 3.   Veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2021. aastal

  Veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2021. aastal on 14,90 eurot.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json