Teksti suurus:

Virtuaalvääringu teenuse pakkuja majandusaasta püsivate üldkulude arvutamise põhimõtted

Virtuaalvääringu teenuse pakkuja majandusaasta püsivate üldkulude arvutamise põhimõtted - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2022, 29

Virtuaalvääringu teenuse pakkuja majandusaasta püsivate üldkulude arvutamise põhimõtted

Vastu võetud 19.12.2022 nr 63

Määrus kehtestatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 722 lõike 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse virtuaalvääringu teenuse pakkuja majandusaasta püsivate üldkulude arvutamise põhimõtted.

§ 2.  Püsivate üldkulude arvutamise aluseks olevad andmed

  Virtuaalvääringu teenuse pakkuja arvutab eelmise majandusaasta püsivad üldkulud raamatupidamise aastaaruande alusel.

§ 3.  Püsivate üldkulude arvutamine

  (1) Virtuaalvääringu teenuse pakkuja majandusaasta püsivate üldkulude arvutamisel võetakse aluseks kõik raamatupidamise aastaaruandes esitatud kulud raamatupidamise seaduse § 3 punkti 5 tähenduses.

  (2) Lõike 1 alusel arvutatud kogukulust lahutatakse järgmised kulukirjed:
  1) töötajate tulemustasud ja muud tasud, kui need sõltuvad virtuaalvääringu teenuse pakkuja vastava aasta kasumist või muudest majandusnäitajatest, sealhulgas töötajate ja juhatuse liikmete kasumiosad;
  2) muud muutuvtasud ja -kulud, kui need on välja makstud virtuaalvääringu teenuse pakkuja omal äranägemisel;
  3) erakorralisest tegevusest tulenevad ühekordsed kulud.

Annely Akkermann
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json