Teksti suurus:

Justiitsministri 29. juuni 2022. a määruse nr 15 „Maksejõuetusavalduse ja võlgade ümberkujundamise menetluses kasutatavate vormide kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.01.2024
Avaldamismärge:RT I, 23.01.2024, 5

Justiitsministri 29. juuni 2022. a määruse nr 15 „Maksejõuetusavalduse ja võlgade ümberkujundamise menetluses kasutatavate vormide kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 18.01.2024 nr 3

Määrus kehtestatakse füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse § 9 lõike 1 alusel.

Justiitsministri 29. juuni 2022. a määruses nr 15 „Maksejõuetusavalduse esitamisel ja võlgade ümberkujundamise menetluses kasutatavate vormide kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) abikaasade või registreeritud elukaaslaste ühine maksejõuetusavaldus (lisa 2);”;

2) punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) vara- ja võlanimekiri (lisa 4);”;

3) punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

4) määruse lisad 1–4 ja 6 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Kalle Laanet
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

Lisa 1 Võlgniku maksejõuetusavalduse vorm

Lisa 2 Abikaasade või registreeritud elukaaslaste ühise maksejõuetusavalduse vorm

Lisa 3 Võlausaldaja maksejõuetusavalduse vorm

Lisa 4 Vara- ja võlanimekirja vorm

Lisa 6 Võlgade ümberkujundamise kava vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json