Teksti suurus:

Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord ja vorm

Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord ja vorm - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 23.02.2015, 3

Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord ja vorm

Vastu võetud 20.02.2015 nr 19

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Toetusõiguse omandamine võõrandamise teel

  Isik, kes on omandanud täiendava otsetoetuse toetusõiguse võõrandamise teel, esitab võõrandamiskokkuleppe kohta lisas toodud vormi kohase kirjaliku teate Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) hiljemalt koos asjakohase üleminekutoetuse taotlusega.

§ 2.   Toetusõiguse üleandmine pärimise korral

  Täiendava otsetoetuse toetusõigust pärima õigustatud isik esitab pärimist tõendavad dokumendid ning lisas toodud vormi kohase kirjaliku teate PRIA-le hiljemalt koos asjakohase täiendava otsetoetuse või üleminekutoetuse taotlusega.

Ivari Padar
Minister

Toomas Kevvai
Toiduohutuse, teaduse ja arenduse asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmisest teavitamise teade

/otsingu_soovitused.json