Teksti suurus:

Tuletõrje veevõtukoha ehitusprojektile esitatavad nõuded

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.02.2021, 8

Tuletõrje veevõtukoha ehitusprojektile esitatavad nõuded

Vastu võetud 16.02.2021 nr 8

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 13 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus kehtestab tuletõrje veevõtukoha rajamiseks koostatavale ehitusprojektile esitatavad nõuded.

§ 2.  Tuletõrje veevõtukoha ehitusprojektis nõutud andmed

  (1) Kui tulekustutusvee tagamiseks rajatakse tuletõrje veevõtukoht, peab selleks koostatav ehitusprojekt sisaldama vähemalt järgmist:
  1) projekteerimisel aluseks võetud nõuded;
  2) asendiplaan, mis kajastab veevõtukoha katvusala;
  3) veevõtukoha tüüp ning selle tehniline ja hüdrauliline lahendus;
  4) veeallikas ja selle tehniline lahendus;
  5) veevooluhulk veevõtukohas;
  6) tuletõrje veevõtukoha korrashoiu kirjeldus, välja arvatud ühisveevärgil asuva tuletõrje veevõtukoha korral.

  (2) Ehitusprojekt peab olema koostatud ja vormistatud ning esitatud viisil, mis võimaldab kontrollida projektlahenduse vastavust tuleohutuse seaduse § 24 lõike 4 alusel kehtestatud nõuetele.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2021. aastal.

Kristian Jaani
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json