Teksti suurus:

Riigile kuuluva muuseumikogu kasutamise lepingu nr 1.1-8/41 lisa 7

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.02.2021
Avaldamismärge:RT I, 23.02.2021, 18

Riigile kuuluva muuseumikogu kasutamise lepingu nr 1.1-8/41 lisa 7

Vastu võetud 18.02.2021

Tallinn


Kultuuriministeerium ja Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum (edaspidi muuseum), edaspidi eraldi pool või koos pooled, lähtudes muuseumi esitatud avaldusest, on leppinud nende vahel 28.02.2014 sõlmitud riigile kuuluva muuseumikogu kasutamise lepingu nr 1.1-8/41 (edaspidi leping) muutmises kokku alljärgnevalt.


1. Lepingu punktis 2.1.4 nimetatud museaalide esmase kirjeldamise esimese etapi kirjeldamise tähtpäev „31.12.2020” asendatakse tähtpäevaga „31.12.2025”.

2. Lisa jõustub, kui pooled on selle allkirjastanud.

   

Kultuuriministeerium

Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum

Registrikood: 70000941

Registrikood: 90012585

E-posti aadress: min@kul.ee

E-posti aadress: info@evm.ee

   
   

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Anneli Ott

Tanel Veeremaa

minister

juhatuse liige

/otsingu_soovitused.json