Teksti suurus:

Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise lepingu nr17-00132/018 muutmine

Väljaandja:Transpordiamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2021
Avaldamismärge:RT I, 23.02.2021, 21

Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise lepingu nr17-00132/018 muutmine

Vastu võetud 19.02.2021

Lisa 9
28.06.2017. a sõlmitud
„Sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu” nr 17-00132/018 juurde


Transpordiamet (Maanteeameti õigusjärglane)1, registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn, mida volituse alusel esindab Transpordiameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra

ja

Osaühing A-Ülevaatus, registrikoodiga 11480500, asukohaga Fosforiidi 14, Maardu linn, Harju maakond 74114 (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Andres Soots,

vahel on sõlmitud 28.06.2017 sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise leping nr 17-00132/018 (edaspidi Leping).


Võttes arvesse, et:
(i) Lepingu punkti 8.1. kohaselt saab Lepingut muuta Poolte kokkuleppel. Lepingu muudatused, mis ei ole vormistatud Lepinguga samas vormis, on tühised. Lepingu muudatused tuleb vormistada Lepingu lisana;
(ii) 01.02.2020 kirjaga nr 11.2-7/21/3520-1 (Transpordiameti dokumendihaldussüsteemis) teavitas Teostaja Osaühing ORT Tehnoülevaatuse (registrikood 10532123) liitmisest alates 01.03.2021 Teostajaga ning edastas palve muuta Transpordiamet ja Teostaja vahel sõlmitud Lepingut seoses Osaühing ORT Tehnoülevaatuse hallatava ülevaatuspunkti lisandumisega;
(iii) Lepingu punkti 2 kohaselt annab Lepinguga Transpordiamet Teostajale täitmiseks haldusülesande, mis seisneb ülevaatuste teostamises järgmistes ülevaatuspunktides tabelis nimetatud sõidukite kategooriatele:

Jrk.nr

Ülevaatuspunkti aadress

Lubatud sõiduki kategooriad

  1.

Jaama 161, Tartu

M1, M2, N1, O1, O2, L, T, LM, R, C

  2.

Päikese 3, Rakvere

M, N, O, L, T, R, LM, C

  3.

Paavli 4, Tallinn

M1, M2, N1, O1, O2, L, T, R, LM, C

  4.

Taevavärava tee 9A, Rae vald

M, N, O, L, T, R, LM, C

  5.

Fosforiidi 14, Maardu

M, N, O, L, T, R, LM, C

  6.

Tähe 106c, Tartu

M, N, O, L, T, R, LM, C

  7.

Võõpsu mnt 30, Räpina

M1, M2, N1, N2, O1, O2, L, T, R, LM, C

  8.

Peterburi tee 63a, Tallinn

M1, M2, N1, O1, O2, L, T, R, LM, C

  9.

Tähnase tee 1, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond 75312

M1, M2, N1, N2, O1, O2, L, LM, T, R, C

10.

Leola 62, 71018 Viljandi

M, N, O, L, T, R, LM, C

11.

Raua 18, 71020 Viljandi

M, N, O, L, T, R, LM, C

12.

Haapsalu mnt 57, Keila 76607

M1, N1, O1, O2, L, T, R, LM, C

13.

Töökoja põik 1, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harjumaa 74604

M1, N1, O1, O2, L, T, R, LM, C

14.

Uus-Paldiski tee 3, Keila

M1, N1, O1, O2, L, T, R, LM, C


Lähtudes eeltoodust, lepivad Transpordiamet ja Teostaja kokku:

1. Muuta Lepingu punkti 2. ning sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:

Jrk.nr

Ülevaatuspunkti aadress

Lubatud sõiduki kategooriad

  1.

Jaama 161, Tartu

M1, M2, N1, O1, O2, L, T, LM, R, C

  2.

Päikese 3, Rakvere

M, N, O, L, T, R, LM, C

  3.

Paavli 4, Tallinn

M1, M2, N1, O1, O2, L, T, R, LM, C

  4.

Taevavärava tee 9A, Rae vald

M, N, O, L, T, R, LM, C

  5.

Fosforiidi 14, Maardu

M, N, O, L, T, R, LM, C

  6.

Tähe 106c, Tartu

M, N, O, L, T, R, LM, C

  7.

Võõpsu mnt 30, Räpina

M1, M2, N1, N2, O1, O2, L, T, R, LM, C

  8.

Peterburi tee 63a, Tallinn

M1, M2, N1, O1, O2, L, T, R, LM, C

  9.

Tähnase tee 1, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond 75312

M1, M2, N1, N2, O1, O2, L, LM, T, R, C

10.

Leola 62, 71018 Viljandi

M, N, O, L, T, R, LM, C

11.

Raua 18, 71020 Viljandi

M, N, O, L, T, R, LM, C

12.

Haapsalu mnt 57, Keila 76607

M1, N1, O1, O2, L, T, R, LM, C

13.

Töökoja põik 1, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harjumaa 74604

M1, N1, O1, O2, L, T, R, LM, C

14.

Uus-Paldiski tee 3, Keila

M1, N1, O1, O2, L, T, R, LM, C

15.

Valga maakond, Otepää vald, Otepää linn, Väike-Veske, 67412

M1, M2, N1, O1, O2, L, T, R, LM, C

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub 01.03.2021. a.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad

   

Transpordiamet

A-Ülevaatus Osaühing

Valge 4,

Fosforiidi tn 14,

11413 Tallinn

74114 Maardu

Telefon: 621 1200

Telefon: 51997888

E-post: info@transpordiamet.ee

E-post: a-ulevaatus@a-ulevaatus.ee

Registrikood: 70001490

Registrikood: 11480500

   

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

   

1 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine), RT I, 10.12.2020, 1.

/otsingu_soovitused.json