Teksti suurus:

Tootmisseadmele antud investeeringutoetuse ja päritolutunnistuste tulu tasaarveldamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Tootmisseadmele antud investeeringutoetuse ja päritolutunnistuste tulu tasaarveldamise kord - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.02.2023, 11

Tootmisseadmele antud investeeringutoetuse ja päritolutunnistuste tulu tasaarveldamise kord

Vastu võetud 21.02.2023 nr 11

Määrus kehtestatakse energiamajanduse korralduse seaduse § 3210 lõike 11 alusel.

§ 1.  Investeeringutoetuse ja päritolutunnistuste tulu tasaarveldamine

  (1) Kui tootja, kelle tootmisseade on saanud investeeringutoetust pärast energiamajanduse korralduse seaduse § 3210 lõikes 10 sätestatud tähtaega, soovib päritolutunnistuste väljastamist tootja kontole päritolutunnistuste elektroonilises andmebaasis, esitab ta energiamajanduse korralduse seaduse § 3210 lõikes 1 nimetatud süsteemihaldajale taotluse saadud investeeringutoetuse ja päritolutunnistuste tulu tasaarveldamiseks.

  (2) Kui tootja on esitanud lõikes 1 nimetatud taotluse, väljastatakse päritolutunnistused süsteemihaldaja kontole seni kuni investeeringutoetust saanud tootmisseadme toodangu kohta väljastatud päritolutunnistuste tulu ületab samale tootmisseadmele antud investeeringutoetuse väärtuse. Kui päritolutunnistuste tulu on ületanud samale tootmisseadmele antud investeeringutoetuse väärtuse, väljastatakse järgnevast kalendrikuust alates sama tootmisseadme toodangu kohta päritolutunnistused tootja kontole.

§ 2.  Päritolutunnistuste tulu

  Päritolutunnistuste tulu on süsteemihaldaja poolt pärast § 1 lõikes 1 nimetatud taotluse esitamist tootmisseadme toodangu kohta väljastatud päritolutunnistuste müügist saadud tulu.

§ 3.  Investeeringutoetus

  (1) Investeeringutoetus on investeeringutoetus elektrituruseaduse § 3 punkti 92 mõistes.

  (2) Kui toetust saanud projekt hõlmab muid investeeringuid peale tootmisseadme või selle osa rajamise või ümberehitamisega seotud kulutuste, peab tootja esitama süsteemihaldajale andmed selle kohta, millises ulatuses kasutati toetust tootmisseadme või selle osa rajamise või ümberehitamisega seotud kulutuste katmiseks ning millises ulatuses kasutati toetust muude investeeringutega seotud kulutuste katmiseks. Süsteemihaldaja arvestab saadud investeeringutoetuse summast maha need kulud, mille osas tootja on tõendanud mitteseotust tootmisseadme või selle osa rajamise või ümberehitamisega.

  (3) Investeeringutoetuse väärtus on:
  1) rahalise toetuse korral makstud toetuse summa;
  2) turutingimustest soodsama laenu korral süsteemihaldaja poolt välja selgitatud analoogse projekti turu keskmise ja investeeringutoetusena antud laenu intressimakse erinevus;
  3) käenduse korral kaks protsenti investeeringutoetusena käendatud projekti maksumusest;
  4) garantii korral kaks protsenti investeeringutoetusena garanteeritud projekti maksumusest;
  5) punktides 1–4 nimetamata juhul süsteemihaldaja poolt välja selgitatud investeeringutoetusest saadud eelise väärtus võrreldes analoogse projektiga ilma investeeringutoetuseta.

  (4) Süsteemihaldaja kinnitab lõigetes 2 ja 3 toodud põhimõtete alusel investeeringutoetuse väärtuse 30 päeva jooksul § 1 lõikes 1 nimetatud taotluse saamisest.

Riina Sikkut
Majandus- ja taristuminister

Ahti Kuningas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json