Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2018
Avaldamismärge:RT I, 23.03.2018, 3

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 20.03.2018 nr 13

Määrus kehtestatakse taimekaitseseaduse § 4 lõike 3, § 6 lõike 4, § 10 lõike 5, § 19 lõike 3, § 26 lõike 3, § 37 lõike 7, § 38 lõike 2, § 40 lõike 2, § 41 lõigete 2 ja 8 ning § 441 lõike 6 alusel.

§ 1.   Põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määruse nr 118 „Nõuded taime, taimse saaduse või muu objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel, ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel ja turustamisel või muul etapil” muutmine

Põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määruse nr 118 „Nõuded taime, taimse saaduse või muu objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel, ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel ja turustamisel või muul etapil” normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „2017/1279/EL (ELT L 184, 15.07.2017, lk 33–62)” tekstiosaga „, 2017/1920 (ELT L 271, 20.10.2017, lk 34–37)”.

§ 2.   Põllumajandusministri 23. detsembri 2005. a määruse nr 132 „Euroopa Liidu standardmääradele vastavad ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise taimetervise järelevalve tasu määrad” muutmine

Põllumajandusministri 23. detsembri 2005. a määruse nr 132 „Euroopa Liidu standardmääradele vastavad ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise taimetervise järelevalve tasu määrad” normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „2017/1279/EL (ELT L 184, 15.07.2017, lk 33–62)” tekstiosaga „, 2017/1920 (ELT L 271, 20.10.2017, lk 34–37)”.

§ 3.   Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 98 „Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise, asendamise ja säilitamise kord” muutmine

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 98 „Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise, asendamise ja säilitamise kord” normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „2017/1279/EL (ELT L 184, 15.07.2017, lk 33–62)” tekstiosaga „, 2017/1920 (ELT L 271, 20.10.2017, lk 34–37)”.

§ 4.   Põllumajandusministri 29. aprilli 2005. a määruse nr 50 „Kaitstava piirkonna taimetervisenõuded” muutmine

Põllumajandusministri 29. aprilli 2005. a määruse nr 50 „Kaitstava piirkonna taimetervisenõuded” normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „2017/1279/EL (ELT L 184, 15.07.2017, lk 33–62)” tekstiosaga „, 2017/1920 (ELT L 271, 20.10.2017, lk 34–37)”.

§ 5.   Põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määruse nr 116 „Ohtlike taimekahjustajate nimekiri” muutmine

Põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määruse nr 116 „Ohtlike taimekahjustajate nimekiri” normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „2017/1279/EL (ELT L 184, 15.07.2017, lk 33–62)” tekstiosaga „, 2017/1920 (ELT L 271, 20.10.2017, lk 34–37)”.

§ 6.   Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 94 „Taime, taimse saaduse ja muu objekti ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast Eestisse toimetamise keeld” muutmine

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 94 „Taime, taimse saaduse ja muu objekti ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast Eestisse toimetamise keeld” normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „2017/1279/EL (ELT L 184, 15.07.2017, lk 33–62)” tekstiosaga „, 2017/1920 (ELT L 271, 20.10.2017, lk 34–37)”.

§ 7.   Põllumajandusministri 10. juuli 2007. a määruse nr 112 „Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kontrollimise kord nende ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral” muutmine

Põllumajandusministri 10. juuli 2007. a määruse nr 112 „Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kontrollimise kord nende ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral” normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „2017/1279/EL (ELT L 184, 15.07.2017, lk 33–62)” tekstiosaga „, 2017/1920 (ELT L 271, 20.10.2017, lk 34–37)”.

§ 8.   Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 97 „Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli” muutmine

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 97 „Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli” normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „2017/1279/EL (ELT L 184, 15.07.2017, lk 33–62)” tekstiosaga „, 2017/1920 (ELT L 271, 20.10.2017, lk 34–37)”.

§ 9.   Põllumajandusministri 16. veebruari 2006. a määruse nr 21 „Taimetervise saatekirja vorm ning kasutamise kord” muutmine

Põllumajandusministri 16. veebruari 2006. a määruse nr 21 „Taimetervise saatekirja vorm ning kasutamise kord” normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „2017/1279/EL (ELT L 184, 15.07.2017, lk 33–62)” tekstiosaga „, 2017/1920 (ELT L 271, 20.10.2017, lk 34–37)”.

§ 10.   Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 96 „Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord” muutmine

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 96 „Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord” normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „2017/1279/EL (ELT L 184, 15.07.2017, lk 33–62)” tekstiosaga „, 2017/1920 (ELT L 271, 20.10.2017, lk 34–37)”.

§ 11.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2018. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json