Teksti suurus:

Ohtlike taimekahjustajate nimekiri

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 23.03.2018, 11

Ohtlike taimekahjustajate nimekiri1

Vastu võetud 07.07.2004 nr 116
RTL 2004, 96, 1503
jõustumine 18.07.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.09.2005RTL 2005, 101, 155207.10.2005
21.02.2008RTL 2008, 17, 24001.03.2008
14.10.2008RTL 2008, 86, 119826.10.2008
09.11.2009RTL 2009, 84, 123301.12.2009
09.03.2010RTL 2010, 11, 20014.03.2010
12.05.2014RT I, 20.05.2014, 101.06.2014
24.09.2014RT I, 26.09.2014, 501.10.2014
14.12.2017RT I, 21.12.2017, 101.01.2018
20.03.2018RT I, 23.03.2018, 301.04.2018

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 4 lõike 3 alusel.
[RTL 2005, 101, 1552 - jõust. 07.10.2005]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse ohtlike taimekahjustajate nimekiri.

§ 2.   Ohtlike taimekahjustajate nimekiri

  Ohtlikud taimekahjustajad on nimetatud Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide Ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112) lisas I ning kui need ohtlikud taimekahjustajad esinevad taimedel või taimsetel saadustel või muudel objektidel, on need nimetatud lisas II.
[RTL 2008, 17, 240 - jõust. 01.03.2008]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. juulil 2004. a.

  1 nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), muudetud direktiividega 2001/33/EÜ (EÜT L 127, 09.05.2001, lk 42–44), 2002/28/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2002, lk 23–25), 2002/36/EÜ (EÜT L 116, 03.05.2002, lk 16–26), 2002/89/EÜ (EÜT L 355, 30.12.2002, lk 45–60), 2003/22/EÜ (ELT L 78, 25.03.2003, lk 10–11), 2003/47/EÜ (ELT L 138, 05.06.2003, lk 47–48), 2003/116/EÜ (ELT L 321, 06.12.2003, lk 36–40), 2004/31/EÜ (ELT L 85, 23.03.2004, lk 18–23), 2004/70/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 97–103), 2004/102/EÜ (ELT L 309, 06.10.2004, lk 9–25), 2005/15/EÜ (ELT L 56, 02.03.2005, lk 12–13), 2005/16/EÜ (ELT L 57, 03.03.2005, lk 19–22), 2005/77/EÜ (ELT L 296, 12.11.2005, lk 17), 2006/14/EÜ (ELT L 34, 07.02.2006, lk 24–25), 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.03.2006, lk 9–12), 2007/41/EÜ (ELT L 169, 29.06.2007, lk 51–52), 2008/64/EÜ (ELT L 168, 28.06.2008, lk 31–35), 2008/109/EÜ (ELT L 319, 29.11.2008, lk 68–70), 2009/7/EÜ (ELT L 40, 11.02.2009, lk 12–18), 2009/118/EÜ (ELT L 239, 10.09.2009, lk 51–54), 2009/143/EÜ (ELT L 318, 04.12.2009, lk 23–24 ), 2010/1/EL (ELT L 7, 12.01.2010, lk 17–20), 2014/19/EL (ELT L 38, 07.02.2014, lk 30–31), 2014/78/EL (ELT L 183, 24.06.2014, lk 23–48), 2014/83/EL (ELT L 186, 26.06.2014, lk 64–71), 2017/1279/EL (ELT L 184, 15.07.2017, lk 33–62), 2017/1920 (ELT, L 271, 20.10.2017, lk 34–37) ning määrustega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35), (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141), (EL) nr 652/2014 (ELT L 189, 27.06.2014, lk 1–32) ja (EL) 2016/2031 (ELT L 317, 23.11.2016, lk 4–104).
[RT I, 23.03.2018, 3 - jõust. 01.04.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json