Teksti suurus:

Rahandusministri 19. detsembri 2008. a määruse nr 51 „Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kord“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.03.2020
Avaldamismärge:RT I, 23.03.2020, 1

Rahandusministri 19. detsembri 2008. a määruse nr 51 „Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kord“ muutmine

Vastu võetud 23.03.2020 nr 11

Määrus kehtestatakse maksukorralduse seaduse § 105 lõike 9 alusel.

Rahandusministri 19. detsembri 2008. a määrust nr 51 „ Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kord“ täiendatakse §-ga 181 järgmises sõnastuses:
§ 181. Kohustuste arvestusse kandmata ja tasumata jätmine
Määruse § 2 lõikes 3 sätestatud intressi arvestusse kandmise ja selle tasumise kohustuse kohaldamine peatub Vabariigi Valitsuse poolt 12. märtsil 2020. a Eesti Vabariigi põhiseaduse § 87 punkti 8 ning hädaolukorra seaduse § 13, § 19 lõike 1, § 21 lõike 1 ja § 23 alusel välja kuulutatud eriolukorra tõttu 1. märtsist 2020. a kuni eriolukorra lõppemiseni.“.

Martin Helme
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json