Teksti suurus:

Suure rünnakuriskiga objekti füüsilise kaitse meetmed

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 23.04.2012, 4

Suure rünnakuriskiga objekti füüsilise kaitse meetmed

Vastu võetud 19.04.2012 nr 33

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 41 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse suure rünnakuriskiga objekti (edaspidi objekt) kaitseks objekti valdaja poolt rakendatavad füüsilise kaitse meetmed.

§ 2.  Objekti füüsilise kaitse meetmed

  (1) Objektil peab olema füüsiline välispiir, millega on tagatud isikute objektile sisenemine ja sealt lahkumine selleks ette nähtud kohtades ning välistatud kõrvaliste isikute pääsemine objekti mitteavalikule alale.

  (2) Objektil peab olema sisse- ja väljapääsukontrolli süsteem, millega on tagatud isikute ja sõidukite objekti mitteavalikule alale sisenemise ja sealt väljumise tuvastamine.

  (3) Objektil peab kasutama jälgimisseadmestikku, millega on tagatud objekti füüsilise rünnaku või rünnaku ohu raskusteta tuvastamine. Jälgimisseadmestiku salvestist säilitatakse vähemalt üks kuu salvestamise päevast arvates, kuid mitte kauem kui üks aasta, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  (4) Objekti välispiir ja jälgimisseadmestiku abil kontrollitav ala peavad olema valgustatud määral ja viisil, millega on võimalik raskusteta tuvastada objekti füüsilist rünnakut või rünnaku ohtu.

  (5) Objekti aken, klaassein või -uks, mis paikneb objekti välispiiri poole või on objekti välispiiriks ja millele on juurdepääs objektiga mitteseotud isikutel, peab olema turvaklaasist või kaetud turvakilega.

  (6) Objekti tavapärasel tööajal peab objektil olema tagatud mehitatud valve.

§ 3.  Määruse rakendamine

  Objekti valdaja peab viima objekti määruses kehtestatud nõuetega vastavusse 18 kuu jooksul pärast objekti lisamist suure rünnakuriskiga objektide loetellu.

Andrus Ansip
Peaminister

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json