Teksti suurus:

Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 „Linnade koefitsiendid” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 23.04.2013, 3

Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 „Linnade koefitsiendid” muutmine

Vastu võetud 16.04.2013 nr 3

Määrus kehtestatakse välisteenistuse seaduse § 63 lõike 4 alusel.

§ 1.  Välisministri 20. detsembri 2006. a määruses nr 11 „Linnade koefitsiendid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Kui linnale ei ole koefitsienti kehtestatud, kohaldatakse sama riigi muule linnale kehtestatud koefitsienti. Kui riigis on kehtestatud koefitsient mitmele linnale, kohaldatakse lähemal asuvale linnale kehtestatud koefitsienti.”;

2) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Lisaga kehtestatud koefitsiente rakendatakse alates 1. aprillist 2013. a.

Urmas Paet
Minister

Alar Streimann
Kantsler

Lisa Linnade koefitsiendid

/otsingu_soovitused.json