Teksti suurus:

Viru Vangla teenistujate koosseis

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT I, 23.04.2013, 5

Viru Vangla teenistujate koosseis

Vastu võetud 26.03.2008 nr 11
RTL 2008, 29, 426
jõustumine 14.04.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.05.2008RTL 2008, 43, 58901.06.2008
28.01.2009RTL 2009, 14, 14708.02.2009
15.07.2009RTL 2009, 58, 85920.07.2009, osaliselt 01.09.2009
30.12.2009RTL 2010, 2, 1916.01.2010
16.03.2010RTL 2010, 13, 23926.03.2010, rakendatakse alates 01.03.2010
16.03.2010RTL 2010, 13, 24001.04.2010
11.10.2010RT I 2010, 76, 58618.10.2010
29.11.2010RT I, 03.12.2010, 206.12.2010, rakendatakse 01.12.2010
30.11.2010RT I, 08.12.2010, 315.01.2011
04.04.2011RT I, 08.04.2011, 225.04.2011
20.07.2011RT I, 26.07.2011, 129.07.2011
09.02.2012RT I, 17.02.2012, 101.03.2012
05.10.2012RT I, 12.10.2012, 215.10.2012
11.12.2012RT I, 14.12.2012, 101.01.2013
16.04.2013RT I, 23.04.2013, 226.04.2013, rakendatakse alates 01.04.2013

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 105 lõike 2 alusel.

§ 1.   Viru Vangla teenistujate koosseisStruktuuriüksusTeenistuskontAmetikoha põhigrupp

Teenistuskoha jaotus vanglaametniku ametikohaks, ameti- või töökohaks ja koormusTähtajalisus

Vangla-
ametniku
ametikohtAmetikohtTöökoht

 

Juhtkond

Direktor

Vangla peainspektor

1

Tähtajatu

Juhtkond

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

3

Tähtajatu

Taasühiskonnastamise ametnik

Spetsialist-kaplan

Keskastmespetsialist

5

Tähtajatu

Taasühiskonnastamise ametnik

Vanemkaplan

Tippspetsialist

1

Tähtajatu

Esimene üksus

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Esimene üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

Tähtajaline

Esimene üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

Tähtajatu

Esimene üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

Tähtajatu

Esimene üksus

Valvur

II klassi valvur

18

Tähtajatu

Esimene üksus

Spetsialist-psühholoog

Keskastmespetsialist

1

Tähtajatu

Esimene üksus

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

1

Tähtajatu

Teine üksus

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Teine üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

4

Tähtajatu

Teine üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

Tähtajatu

Teine üksus

Valvur

II klassi valvur

22

Tähtajatu

Teine üksus

Spetsialist-psühholoog

Keskastmespetsialist

1

Tähtajatu

Teine üksus

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

1

Tähtajatu

Kolmas üksus

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Kolmas üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

Tähtajaline

Kolmas üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

7

Tähtajatu

Kolmas üksus

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

2

Tähtajatu

Kolmas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

Tähtajatu

Kolmas üksus

Valvur

II klassi valvur

22

Tähtajatu

Kolmas üksus

Vanemkriminaalhooldusametnik-metoodik

Tippspetsialist

2

Tähtajatu

Kolmas üksus

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

4

Tähtajatu

Kolmas üksus

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

28

Tähtajatu

Kolmas üksus

Spetsialist-psühholoog

Keskastmespetsialist

2

Tähtajatu

Kolmas üksus

Spetsialist-huvijuht

Keskastmespetsialist

1

Tähtajatu

Kolmas üksus

Sotsiaalpedagoog

Keskastmespetsialist

1

Tähtajatu

Kolmas üksus

Referent

Töötaja

1

Tähtajatu

Neljas üksus

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Neljas üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

Tähtajaline

Neljas üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

7

Tähtajatu

Neljas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

Tähtajatu

Neljas üksus

Valvur

II klassi valvur

17

Tähtajatu

Neljas üksus

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

1

Tähtajatu

Neljas üksus

Psühholoog

Keskastmespetsialist

1

Tähtajatu

Viies üksus

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Viies üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

Tähtajaline

Viies üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

Tähtajatu

Viies üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

Tähtajatu

Viies üksus

Valvur

II klassi valvur

17

Tähtajatu

Avavanglaosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Avavanglaosakond

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

3

Tähtajatu

Avavanglaosakond

Vanemvalvur

I klassi valvur

1

Tähtajatu

Avavanglaosakond

Valvur

II klassi valvur

5

Tähtajatu

Avavanglaosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

1

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

3

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

5

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

5

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Inspektor

II klassi vanglainspektor

3

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Vanemvalvur

I klassi valvur

12

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Valvur

II klassi valvur

52

Tähtajatu

Vastuvõtu- ja arvestusosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Vastuvõtu- ja arvestusosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

Tähtajatu

Vastuvõtu- ja arvestusosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

6

Tähtajatu

Vastuvõtu- ja arvestusosakond

Vanemvalvur

I klassi valvur

1

Tähtajatu

Vastuvõtu- ja arvestusosakond

Valvur

II klassi valvur

3

Tähtajatu

Vastuvõtu- ja arvestusosakond

Spetsialist-laojuhataja

Töötaja

1

Tähtajatu

Vastuvõtu- ja arvestusosakond

Spetsialist-laohoidja

Töötaja

2

Tähtajatu

Vastuvõtu- ja arvestusosakond

Laotööline

Töötaja

1

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

8

Tähtajatu

Üldosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

1

Tähtajatu

Üldosakond

Peaspetsialist

Töötaja

3

Tähtajatu

Üldosakond

Peaspetsialist väljaõppe alal

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Üldosakond

Kehalise ettevalmistuse peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Üldosakond

Personalispetsialist

Töötaja

1

Tähtajatu

Üldosakond

Jurist

Töötaja

4

Tähtajatu

Üldosakond

Spetsialist

Töötaja

3

Tähtajatu

Üldosakond

Referent

Töötaja

1

Tähtajatu

Üldosakond

Nooremreferent

Töötaja

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Peaspetsialist

Töötaja

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist

Töötaja

6

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist-laojuhataja

Töötaja

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Peaspetsialist – söökla juhataja

Töötaja

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Laohoidja

Töötaja

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Kokk

Töötaja

7

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Autojuht

Töötaja

4

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Köögitööline

Töötaja

7

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Koristaja

Töötaja

4

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-arst

Töötaja

2

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-psühhiaater

Töötaja

2

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – kliiniline psühholoog

Töötaja

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-uroloog

Töötaja

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-radioloog

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-hambaarst

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-vanemõde

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-õde

Töötaja

10

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – hambaarsti õde

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-laborant

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-radioloogiaõde

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-infektsionist

Töötaja

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-dermatoveneroloog

Töötaja

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-kirurg/traumatoloog

Töötaja

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-neuroloog

Töötaja

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-oftalmoloog

Töötaja

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Referent

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Nooremspetsialist-hooldaja

Töötaja

1

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Osakonnajuhataja

Juht

1

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik-metoodik

Tippspetsialist

3

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

6

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

25

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Spetsialist-psühholoog

Keskastmespetsialist

2

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Tööhõive peaspetsialist

Tippspetsialist

1

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Spetsialist-huvijuht

Keskastmespetsialist

1

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Spetsialist-hariduskorraldaja

Keskastmespetsialist

1

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Raamatukoguhoidja

Töötaja

1

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Riigikeele õppe korraldaja

Keskastmespetsialist

1

Tähtajatu

Viru Vangla

Praktikant

 

24

Tähtajaline

 

 

Teenistuskohad struktuuriüksuste lõikes

 

Juhtkond

4

Taasühiskonnastamise ametnik

6

Esimene üksus

33

Teine üksus

34

Kolmas üksus

77

Neljas üksus

33

Viies üksus

30

Avavanglaosakond

11

Järelevalveosakond

81

Vastuvõtu- ja arvestusosakond

17

Julgeolekuosakond

11

Üldosakond

18

Finants- ja majandusosakond

35

Meditsiiniosakond

25,25

Kriminaalhooldusosakond

42

 

Praktikandid

24

Teenistuskohti kokku

457,25

Sealhulgas vanglaametnikke

283

Sealhulgas ametikohti ja töökohti

174,25

 

Kinnipeetavatega täidetavad ametikohad

Abitööline

119

 

KÕIK KOKKU

600,25

[RT I, 23.04.2013, 2 - jõust. 26.04.2013, rakendatakse alates 01.04.2013]

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 3.   Rakendamine

Määrust rakendatakse 1. aprillist 2008. a.

/otsingu_soovitused.json