Teksti suurus:

Tartu Vangla teenistujate koosseis

Tartu Vangla teenistujate koosseis - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT I, 23.04.2013, 6

Tartu Vangla teenistujate koosseis

Vastu võetud 26.05.2008 nr 25
RTL 2008, 44, 607
jõustumine 01.06.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.2008RTL 2008, 53, 73401.07.2008
02.10.2008RTL 2008, 83, 113210.10.2008
28.01.2009RTL 2009, 14, 14708.02.2009
15.07.2009RTL 2009, 58, 85920.07.2009, osaliselt 01.09.2009
30.12.2009RTL 2010, 2, 1916.01.2010
16.03.2010RTL 2010, 13, 23926.03.2010, rakendatakse alates 01.03.2010
16.03.2010RTL 2010, 13, 24001.04.2010
11.10.2010RT I 2010, 76, 58618.10.2010
14.01.2011RT I, 25.01.2011, 501.02.2011, osaliselt 15.07.2011
22.07.2011RT I, 26.07.2011, 1829.07.2011
09.02.2012RT I, 17.02.2012, 101.03.2012
05.10.2012RT I, 12.10.2012, 215.10.2012
11.12.2012RT I, 14.12.2012, 101.01.2013
16.04.2013RT I, 23.04.2013, 226.04.2013, rakendatakse alates 01.04.2013

Määrus kehtestatakse Vangistusseaduse § 105 lõike 2 ja kriminaalhooldusseaduse § 371 alusel.

§ 1.   Tartu Vangla teenistujate koosseisStruktuuriüksusTeenistuskohtAmetikoha põhigrupp

Teenistuskoha jaotus vanglaametniku ametikohaks, ameti- või töökohaks ja koormusTähtajalisus

Vangla-
ametniku
ametikohtAmetikohtTöökoht

 

Juhtkond

Direktor

Vangla peainspektor

1

Tähtajatu

Juhtkond

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

2

Tähtajatu

Esimene üksus

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Esimene üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

Tähtajaline

Esimene üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

Tähtajatu

Esimene üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

Tähtajatu

Esimene üksus

Valvur

II klassi valvur

18

Tähtajatu

Teine üksus

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Teine üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

Tähtajaline

Teine üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

Tähtajatu

Teine üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

Tähtajatu

Teine üksus

Valvur

II klassi valvur

16

Tähtajatu

Kolmas üksus

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Kolmas üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

Tähtajaline

Kolmas üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

3

Tähtajatu

Kolmas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

6

Tähtajatu

Kolmas üksus

Valvur

II klassi valvur

20

Tähtajatu

Neljas üksus

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Neljas üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

Tähtajaline

Neljas üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

7

Tähtajatu

Neljas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

Tähtajatu

Neljas üksus

Valvur

II klassi valvur

17

Tähtajatu

Viies üksus

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Viies üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

Tähtajaline

Viies üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

Tähtajatu

Viies üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

Tähtajatu

Viies üksus

Valvur

II klassi valvur

16

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

5

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

5

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Vanemvalvur

I klassi valvur

14

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Vanemvalvur-koerajuht

I klassi valvur

1

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Valvur

II klassi valvur

32

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Valvur-koerajuht

II klassi valvur

4

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

9

Tähtajatu

Arvestusosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Arvestusosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

3

Tähtajatu

Arvestusosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

7

Tähtajatu

Arvestusosakond

Vanemvalvur

I klassi valvur

3

Tähtajatu

Arvestusosakond

Valvur

II klassi valvur

8

Tähtajatu

Saatmisosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Saatmisosakond

Inspektor

II klassi vanglainspektor

4

Tähtajatu

Saatmisosakond

Spetsialist-planeerija

II klassi vanglainspektor

2

Tähtajatu

Saatmisosakond

Vanemvalvur

I klassi valvur

4

Tähtajatu

Saatmisosakond

Valvur

II klassi valvur

8

Tähtajatu

Üldosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

1

Tähtajatu

Üldosakond

Peaspetsialist

Töötaja

1

Tähtajatu

Üldosakond

Peaspetsialist väljaõppe alal

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Üldosakond

Kehalise ettevalmistuse peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Üldosakond

Personali peaspetsialist

Töötaja

1

Tähtajatu

Üldosakond

Spetsialist

Töötaja

3

Tähtajatu

Üldosakond

Personali spetsialist

Töötaja

2

Tähtajatu

Üldosakond

Jurist

Töötaja

4

Tähtajatu

Üldosakond

Referent

Töötaja

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Peaspetsialist

Töötaja

5

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist

Töötaja

7

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist-laojuhataja

Töötaja

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist – söökla juhataja

Töötaja

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist – kaupluse juhataja

Töötaja

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist-kaubatundja

Töötaja

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Kokk

Töötaja

7

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Müüja-komplekteerija

Töötaja

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Müüja-komplekteerija

Töötaja

1

Tähtajaline

Finants- ja majandusosakond

Autojuht

Töötaja

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Köögitööline

Töötaja

7

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Koristaja

Töötaja

4

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Koristaja

Töötaja

1

Tähtajaline

Sotsiaalosakond

Osakonnajuhataja

Juht

1

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Peaspetsialist

Tippspetsialist

1

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Peaspetsialist-vanemkaplan

Tippspetsialist

1

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

7

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Riigikeele õppe korraldaja

Keskastmespetsialist

1

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Spetsialist-psühholoog

Keskastmespetsialist

6

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Spetsialist-kaplan

Keskastmespetsialist

3,5

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Spetsialist-huvijuht

Keskastmespetsialist

1

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Spetsialist-hariduskorraldaja

Keskastmespetsialist

1

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Raamatukoguhoidja

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-üldarst

Töötaja

2

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-psühhiaater

Töötaja

3,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – kliiniline psühholoog

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-radioloog

Töötaja

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-infektsionist

Töötaja

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-radioloogiaõde

Töötaja

0,75

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-günekoloog

Töötaja

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-hambaarst

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – hambaarsti õde

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-vanemõde

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-õde

Töötaja

14

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-dermatoveneroloog

Töötaja

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-sisearst

Töötaja

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-kirurg/traumatoloog

Töötaja

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-neuroloog

Töötaja

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-oftalmoloog

Töötaja

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Referent

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Nooremspetsialist-laborant

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Nooremspetsialist-hooldaja

Töötaja

1

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Osakonnajuhataja

Juht

1

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Talituse juhataja

Tippspetsialist

7

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

5

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

42

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Nooremreferent

Töötaja

5

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Koristaja

Töötaja

2,3

Tähtajatu

Tartu Vangla

Praktikant

 

22

Tähtajaline

 

 

Teenistuskohad struktuuriüksuste lõikes

 

Juhtkond

3

Esimene üksus

31

Teine üksus

29

Kolmas üksus

31

Neljas üksus

31

Viies üksus

29

Järelevalveosakond

65

Julgeolekuosakond

12

Arvestusosakond

22

Saatmisosakond

19

Üldosakond

15

Finants- ja majandusosakond

43

Sotsiaalosakond

23,5

Meditsiiniosakond

31

Kriminaalhooldusosakond

62,3

 

Praktikandid

22

Teenistuskohti kokku

446,8

Sealhulgas vanglaametnikke

274

Sealhulgas ameti- ja töökohti

172,8

 

Kinnipeetavatega täidetavad abiteenistuskohad

Elektrik-remonditööline

Oskustööline

5

Lukksepp-keevitaja

Oskustööline

4

Kingsepp

Lihttööline

1

Abitööline

Lihttööline

70

Kokku

80

 

KÕIK KOKKU

548,8

[RT I, 23.04.2013, 2 - jõust. 26.04.2013, rakendatakse alates 01.04.2013]

§ 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 3.   Määrus jõustub 1. juunil 2008. a.

/otsingu_soovitused.json