Teksti suurus:

Harku ja Murru Vangla teenistujate koosseisu kinnitamine ning sellega seoses Viru Vangla teenistujate koosseisu muutmine

Harku ja Murru Vangla teenistujate koosseisu kinnitamine ning sellega seoses Viru Vangla teenistujate koosseisu muutmine - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT I, 23.04.2013, 7

Harku ja Murru Vangla teenistujate koosseisu kinnitamine ning sellega seoses Viru Vangla teenistujate koosseisu muutmine

Vastu võetud 30.11.2010 nr 42
RT I, 08.12.2010, 3
jõustumine 15.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.01.2011RT I, 12.01.2011, 115.01.2011
16.02.2011RT I, 25.02.2011, 1101.03.2011
31.10.2011RT I, 04.11.2011, 107.11.2011
09.02.2012RT I, 17.02.2012, 101.03.2012, osaliselt 01.04.2012
05.07.2012RT I, 12.07.2012, 301.01.2013
05.10.2012RT I, 12.10.2012, 215.10.2012
14.11.2012RT I, 20.11.2012, 223.11.2012
16.04.2013RT I, 23.04.2013, 226.04.2013, rakendatakse alates 01.04.2013

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 105 lõike 2 alusel.

§ 1.   Harku ja Murru Vangla teenistujate koosseis


Struktuuriüksus


Teenistuskoht


Ametikoha põhigrupp

Teenistuskoha jaotus vanglaametniku ametikohaks, ameti- või töökohaks ja koormus


Tähtajalisus

Vangla-
ametnik


Ametikoht


Töökoht

 

Juhtkond

Direktor

Vangla peainspektor

1

Tähtajatu

Juhtkond

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

1

Tähtajatu

Juhtkond

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

0,4

Tähtajatu

Arvestusametnikud

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Arvestusametnikud

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

2

Tähtajatu

Harku vangistusosakond

Juhataja

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Harku vangistusosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Harku vangistusosakond

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

5

Tähtajatu

Harku vangistusosakond

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

5

Tähtajatu

Harku vangistusosakond

Inspektor – vahtkonna ülem

II klassi vanglainspektor

5

Tähtajatu

Harku vangistusosakond

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

5

Tähtajatu

Harku vangistusosakond

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Harku vangistusosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Harku vangistusosakond

Vanemvalvur

I klassi valvur

12

Tähtajatu

Harku vangistusosakond

Valvur

II klassi valvur

28

Tähtajatu

Harku vangistusosakond

Valvur-koerajuht

II klassi valvur

2

Tähtajatu

Harku vangistusosakond

Valvur-lihttööline

Töötaja

1

Tähtajatu

Avavangla

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Avavangla

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

2

Tähtajatu

Avavangla

Valvur

II klassi valvur

8

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Juhataja

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

2

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Juhataja

Juht

1

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Spetsialist-kaplan

Keskastme spetsialist

1

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Spetsialist – arestimaja kaplan

Keskastme spetsialist

1

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Spetsialist-psühholoog

Keskastme spetsialist

2

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Sotsiaaltöötaja

Keskastme spetsialist

3

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Hariduskorraldaja

Keskastme spetsialist

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Juhataja

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Apteegi juhataja

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-farmatseut

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Referent

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-üldarst

Töötaja

0,6

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-psühhiaater

Töötaja

0,3

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-hambaarst

Töötaja

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-õde

Töötaja

4

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-vanemõde

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-dermatoveneroloog

Töötaja

0,1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-infektsionist

Töötaja

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-günekoloog

Töötaja

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-kirurg

Töötaja

0,1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-neuroloog

Töötaja

0,1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-oftalmoloog

Töötaja

0,1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Nooremspetsialist-õde

Töötaja

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Juhataja

Töötaja

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Peaspetsialist

Töötaja

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist

Töötaja

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Kokk

Töötaja

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Laohoidja

Töötaja

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Autojuht

Töötaja

3

Tähtajatu

Üldosakond

Peaspetsialist

Töötaja

1

Tähtajatu

Üldosakond

Sporditöö peaspetsialist

Töötaja

1

Tähtajatu

Üldosakond

Personalispetsialist

Töötaja

1

Tähtajatu

Üldosakond

Spetsialist

Töötaja

1

Tähtajatu

Üldosakond

Jurist

Töötaja

1

Tähtajatu

 

 

Teenistuskohad struktuuriüksuste lõikes

 

Juhtkond

2,4

Arvestusametnikud

3

Harku vangistusosakond

67

Avavangla

11

Julgeolekuosakond

4

Sotsiaalosakond

8,5

Meditsiiniosakond

12,3

Finants- ja majandusosakond

12

Üldosakond

5

 

Teenistuskohti kokku

125,2

Neist vanglaametnikke

86,4

Neist ameti- ja töökohti

38,8

 

Kinnipeetavatega täidetavad ametikohad

Abitööline

Lihttööline

35

Koristaja-desinfektor

Lihttööline

1

 

36

 

KÕIK KOKKU

161,2

[RT I, 23.04.2013, 2 - jõust. 26.04.2013, rakendatakse alates 01.04.2013]

§ 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 3.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.   Määrus jõustub 15. jaanuaril 2011. a.

/otsingu_soovitused.json