Teksti suurus:

Kaitsepolitseiameti ametnike palgaastmetele vastavad, sealhulgas diferentseeritud palgamäärad, nende rakendamise alused ja erisused lähtuvalt ametialaste ülesannete iseloomust

Kaitsepolitseiameti ametnike palgaastmetele vastavad, sealhulgas diferentseeritud palgamäärad, nende rakendamise alused ja erisused lähtuvalt ametialaste ülesannete iseloomust - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 23.04.2013, 10

Kaitsepolitseiameti ametnike palgaastmetele vastavad, sealhulgas diferentseeritud palgamäärad, nende rakendamise alused ja erisused lähtuvalt ametialaste ülesannete iseloomust

Vastu võetud 18.04.2013 nr 63

Määrus kehtestatakse julgeolekuasutuste seaduse § 16 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1. Palgamäärade kehtestamine

 (1) Määrusega kehtestatakse Kaitsepolitseiameti ametnike, kes ei ole politseiteenistuses, palgaastmetele vastavad palgamäärad vastavalt lisale.

 (2) Kaitsepolitseiameti ametnike, kes ei ole politseiteenistuses, ametikohtade jaotus palgaastmete vahel kehtestatakse Kaitsepolitseiameti palgajuhendiga.

§ 2. Palgamäärade diferentseerimine

  Palgamäärasid diferentseeritakse (suurendatakse) Ida-Viru ja Harju maakonnas töötavatel ametnikel vastavalt 25 ja 15 protsenti.

§ 3. Ametipalga määramise ja maksmise kord

  Kaitsepolitseiameti ametnike, kes ei ole politseiteenistuses, ametipalga määramise ja maksmise kord kehtestatakse Kaitsepolitseiameti palgajuhendiga.

§ 4. Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2013. a määrus nr 8 „Kaitsepolitseiameti ametnike töötasustamine 2013. aastal” tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. aprillist 2013. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa Kaitsepolitseiameti ametnike, kes ei ole politseiteenistuses, palgaastmetele vastavad kuupalgamäärad