Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2001. a määruse nr 401 „Riigivapiga ja teiste riiklikult tähtsate turvaelementidega dokumentide plankide ning riigivapiga pitserite näidiste registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.04.2014
Avaldamismärge:RT I, 23.04.2014, 9

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2001. a määruse nr 401 „Riigivapiga ja teiste riiklikult tähtsate turvaelementidega dokumentide plankide ning riigivapiga pitserite näidiste registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 21.04.2014 nr 51

Määrus kehtestatakse riigivapi seaduse § 18 lõike 6 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2001. a määruse nr 401 „Riigivapiga ja teiste riiklikult tähtsate turvaelementidega dokumentide plankide ning riigivapiga pitserite näidiste registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” preambulis asendatakse sõnad „lõike 4” sõnadega „lõike 6”.

§ 2.  Määrus jõustub 26. aprillil 2014. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Andres Anvelt
Justiitsminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json