Teksti suurus:

Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel

Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 23.04.2014, 14

Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel

Vastu võetud 21.04.2014 nr 53

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 82 lõike 5 alusel.

§ 1.  Õpilaskodutoetuse jaotus koolide pidajate vahel

  (1) 2014. aastal eraldatakse õpilaskodutoetust koolide pidajatele kokku 1 338 000 eurot.

  (2) 2014. aastal eraldatakse õpilaskodutoetust ühe õpilaskodu koha kohta aastas 2000 eurot.

  (3) Õpilaskodutoetuse täpne jaotus koolide pidajate vahel on esitatud määruse lisas.

§ 2.  Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord

  (1) Õpilaskodutoetust võib kasutada õpilaskodu õpilastega seotud personali- ja majandamiskulude, tugiteenuste ning vaba aja tegevuste kulude katteks.

  (2) Õpilaskodutoetuse saamisel tuleb õpilasele tagada õpilaskodu koht kõigil õppepäevadel. Õpilaskodutoetusega kaetud õpilaskodu koht peab olema täidetud kõigil õppeveeranditel. Õppeaasta kestel vabanenud koht tuleb täita hiljemalt järgmise õppeveerandi alguseks.

  (3) Õpilaskodutoetuse saamiseks ja kasutamiseks sõlmib Haridus- ja Teadusministeerium kooli pidajaga lepingu, milles lepitakse muu hulgas kokku õpilaskodutoetuse ülekandmise ja lepingu aruandlusega seonduv.

  (4) Juhul kui kooli pidaja ei ole õpilaskodutoetust kasutanud lõikes 1 nimetatud kulude katmiseks või ei ole õpilaskodu kohta täitnud lõikes 2 nimetatud korras, on Haridus- ja Teadusministeeriumil õigus lepingust taganeda ja nõuda õpilaskodutoetus lepingus sätestatud tingimustel tagasi.

Taavi Rõivas
Peaminister

Jevgeni Ossinovski
Haridus- ja teadusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Õpilaskodutoetuse jaotus koolide pidajate vahel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json