Teksti suurus:

Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/20/0017-1 muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Transpordiamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 23.04.2021, 5

Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/20/0017-1 muutmine

Vastu võetud 21.04.2021

Lisa 1
06.01.2020. a sõlmitud
sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/20/0017-1 juurde


Transpordiamet (Maanteeameti õigusjärglane1), registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn, mida esindab Transpordiameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb peadirektori 30.01.2020 käskkirja nr 1-2/20/102 alusel,

ja

City Motors Aktsiaselts, registrikoodiga 10811125, asukohaga Pärnu mnt 541, Jälgimäe küla, Saku vald, 76404 Harju maakond (edaspidi „Teostaja”), mida esindab juhatuse liige Jaanus-Peeter Palm, kes tegutseb põhikirja alusel,

vahel on sõlmitud 06.01.2020 sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/20/0017-1 (edaspidi „Leping”).


Võttes arvesse, et:
(i) Lepingu punkti 8.1 kohaselt saab Lepingut muuta Poolte kokkuleppel. Lepingu muudatused, mis ei ole vormistatud Lepinguga samas vormis, on tühised. Lepingu muudatused tuleb vormistada Lepingu lisana;
(ii) Lepingu punktis 2.2 on märgitud: „Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele M1-, M2-, N1- ja N2-kategooria DACIA ning M1-, M2-, N1-, N2- ja L7e-kategooria RENAULT sõidukitele (edaspidi „Sõiduk”).”.


Lähtudes eeltoodust, lepivad Transpordiamet ja Teostaja kokku alljärgnevas:

1. Muuta Lepingu punkti 2.2 ning sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:
„2.2. Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele M1-, M2-, N1- ja N2-kategooria DACIA, M1-, M2-, N1- ja N2-kategooria NISSAN ning M1-, M2-, N1-, N2- ja L7e-kategooria RENAULT sõidukitele (edaspidi „Sõiduk”).”.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

Transpordiamet

City Motors Aktsiaselts

Valge 4

Pärnu mnt 541, Jälgimäe küla, Saku vald

11413 Tallinn

76404 Harju maakond

Telefon: 620 1200

Telefon: 626 4070

E-post: info@transpordiamet.ee

E-post: info@citymotors.ee

Registrikood: 70001490

Registrikood: 10811125

   

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

   

1 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine), RT I, 10.12.2020, 1.

/otsingu_soovitused.json